Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Noter Kimdir, Ne İş Yapar, Noter Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriNoterTANIM 
Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. 

GÖREVLER 
Alım-satım sözleşmesi yapar, Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar, Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir, Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder, Yabancı dillerden çevrilen hukuki belgelerin doğruluğunu onaylar, Yeminli ifadeleri yazılı olarak saptar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Resmi mühür ve kaşeler, Daktilo, bilgisayar, Büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Noter olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel akademik yeteneğe, Sağlam bir mantığa, Yorum yapabilme ve değerlendirme yeteneğine sahip, Sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, Yasal değişiklikleri izleyebilen, İnsanlarla iletişim kurmayı ve yardım etmeyi seven kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Noterler görevlerini genellikle kapalı ortamlarda yerine getirirler. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde veya kuralarda daha değişik ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Çalışma ortamı sıcak, işin yoğun olduğu saatlerde yazı makinelerinin çalışması yüzünden gürültülüdür. Ancak bilgisayar kullanımı arttıkça gürültü azalmaktadır. Noterler müşterileriyle, avukatlarla, hukukçularla iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Noterlik bir kamu hizmetidir. Her Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki işleri görmeye yetkili olmak üzere, Adalet Bakanlığı’nca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Meslek için gereken ön eğitim Hukuk Fakültelerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Hukuk Fakültelerinde eğitime başlayabilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) teterli Eşit Ağırlıklı (EA-2) puanı almak gerekmektedir. Noter olmak için ise hukuk fakültesini bitirmek ve bir noterin yanında noterlik stajını tamamlayarak "Noterlik Belgesi" almak gerekmektedir. Adli veya askeri hakimlik, savcılık yapmış veya avukat unvanını kazanmış olanlar noterlik stajına tabi değildir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Hukuk Fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır.Bu eğitimde hukukun tüm dallarıyla ilgili dersler alınır.Noterlik staj süresi ise bir yıldır. Stajyer, staj gördüğü noterlik dairesinde, noterlik kanununun ve yönetmeliğinin gösterdiği işleri yapmakla yükümlüdür. Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderme, kanunen tescil edilmesi gereken işlemleri tescil etme, alım-satım sözleşmesi yapma bu işlere örnek gösterilebilir.

MESLEKTE İLERLEME 
Noterlikler üç sınıfa ayrılır. Sınıflamada, noterliğin yetki çevresindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri temel alınır. Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir, noterliklerin durumunu inceleyerek, yaptığı sınıflamayı resmi gazete ile duyurur. İlk atama 3. Sınıf noterliğe yapılır. 2. ve 1. sınıf noterliğe atanmak için asgari hizmet süresi dörder yıldır. 
BENZER MESLEKLER
Hakimlik, savcılık, avukatlık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Temel eğitimde, çeşitli kurum ve kuruluşlardan kredi, burs alabilirler. Noter adaylarına staj süresince, Türkiye Noterler Birliği bütçesinden ücret ödenir. Noterlerin verdikleri hizmet için alacakları ücret, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan bir tarife ile saptanır. Hukuki işlemlerin genişliğine paralel olarak kazanç durumları oldukça yüksektir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Noter tanıtımı sayfasından Noter Ne İş Yapar? Noter Çalışma Alanları, Noter Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Noter Mezunları Ne İş Yaparlar? Noter Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Noter mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Noter meslek tanımı 11527 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi