Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Kimdir, Ne İş Yapar, Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriAile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

TANIM 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisiev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

GÖREVLER 
Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar,Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı çalışmalar yapar,Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip eder, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,Alanı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplar ve arşiv hazırlar,Yıl sonlarında, yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi için sergi düzenlemesi yapar,EğitimÖğretim döneminin başında seminerlere katılır,Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitimöğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),Tartı ve ölçüm aletleri,Laboratuar aletleri,Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,Mutfak araç ve gereçleri,Ocak, fırın, buzdolabı,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, Sosyal bilimlere ilgi duyan, İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı, Ayrıntılara dikkat eden, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
MESLEĞİN YÜRÜTÜLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR
Psikolojik, nörolojik hastalıklar, epilepsi (sara) ve multiple skleroz (MS) hastalıkları gibi, kişiye her an rahatsızlık verebilecek tipte hastalığı olanlar bu mesleği yürütemezler. Ayrıca, duyma, görme, konuşma özürü bulunanlar ile bedensel ve ruhsal bozukluğu olanlar da bu mesleği yürütemezler. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı hareketli ve oldukça temizdir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Sosyal ekonomik, politik sorunlara yol açabilecek olumsuz yaşam koşullarına ilişkin olarak aileleri bilinçlendirme amaçlı eğitim alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek liselerinde Besin/Gıda teknolojisiEv Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak istihdam edilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi (Ankara) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği" lisans programı için Yeterli "Eşit Ağırlıklı I (EAI)" puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği" lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Aşçılık, Besin TeknolojisiPastacılık, Pastacılık, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisiİşleme, Besin Teknolojisi, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin TeknolojisiBesin Kontrol ve Analizleri, Besin TeknolojisiGıda Kontrol ve Analizleri, Besin TeknolojisiKurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Ekonomisi, Mutfak bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Aşçılık, Et Endüstrisi, Ev İdaresi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde "Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra temel eskiz ve çizim, aile sosyolojisi, beslenme ilkeleri ve teknolojisi, giyim teknolojisi, tekstil, aile kaynakları, mesleki yabancı dil, el sanatları, dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçmedeğerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 
Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayanlar lisans üstü eğitiminden sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanını alabilirler.Çalıştıkları eğitim kurumunda ve işletmelerde yönetim kademelerinde görev alabilirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
EĞİTİM SÜRESİNCE Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler. EĞİTİM SONRASI Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan branş öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitimöğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni tanıtımı sayfasından Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Ne İş Yapar? Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Çalışma Alanları, Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni meslek tanımı 3636 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi