Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) Kimdir, Ne İş Yapar, İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin Özellikleriİnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi)TANIM 
İşletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan ve yürüten kişidir. 

GÖREVLER 
İşletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirler, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar, İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirir ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar, Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri belirler, ilgili kişilere bildirir, Çalışanların yaptıkları işlerin nesnel olarak değerlendirilebilmesi için başarı ölçekleri geliştirir, Çalışanların emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütür, İşe yeni alınanların uyumlarını sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programları düzenler, eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlar, İşletmenin personel politikasının geliştirilmesi için araştırma yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Çeşitli büro malzemeleri, Telefon, faks, bilgisayar, daktilo vb. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
İnsan kaynakları uzmanı olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe, düşüncelerini sözlü ifade edebilme gücüne sahip, Bir işi planlayabilen ve uygulayabilen, Başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen, Sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve psikolojiye ilgi duyan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, Sorunlara çözüm bulma yeteneğine sahip, Büro işlerine ilgili kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
İnsan kaynakları uzmanı, büro ortamında görev yapar ve birinci derecede uğraş konusu insanlardır. İşyerindeki tüm personelle iletişim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Mesleğin çalışma alanları, çeşitli özel kurumlar ve kamu kuruluşlarıdır. Özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyenler profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir. Bu şirketler insan kaynakları uzmanı istihdam etmektedirler. İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni yeni tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır. 
İşyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları tercih etmektedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimini lisans düzeyinde veren herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Ancak bazı üniversitelerde bu alanda yüksek lisans ve sertifika programları vardır. Ayrıca; işletme, iktisat, kamu yönetimi, psikoloji, çalışma ekonomisi, rehberlik ve psikolojik danışma, halkla ilişkiler ve iletişim bölümlerinden mezun olanlar bu meslekte çalışabilmektedirler. Bununla birlikte KKTC üniversitelerinde "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" ve "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" bünyelerinde "İnsan Kaynakları Yönetimi" programı olarak verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Yüksek lisans ve sertifika programına katılmak için ilgili üniversitelerin belirleyeceği şartları taşımak gerekmektedir. Yukarıda belirtilen diğer programlara girebilmek için ise Öğrenci Seçme Sınavında adı geçen bölümlere girmede gereken türde yeterli puan almak gerekmektedir. "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" bünyesindeki "İnsan Kaynakları Yönetimi" için ÖSS"den yeterli "Eşit Ağırlık-1 (EA-1) puanı, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" bünyelerindeki "İnsan Kaynakları Yönetimi" ÖSS"den yeterli "Eşit Ağırlık-2 (EA-2) puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Meslek için liseden sonra en az 4 yıllık üniversite eğitimi söz konusudur. Lisans eğitiminden sonra 2 yıl yüksek lisans yapmak mümkündür. Ayrıca çeşitli sürelerdeki sertifika programlarına da katılmak mümkündür. İnsan kaynakları eğitimi ekonomi, çalışma ekonomisi, psikolojik danışma ve araştırma, istatistik konularına ağırlık verir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyelerindeki "İnsan Kaynakları Yönetimi" programı eğitim süresi 4 yıldır.

MESLEKTE İLERLEME 
İşyerinin yükselme politikasına göre meslekte ilerleme söz konusudur. Meslek elemanlarının; insan kaynakları müdürlüğü, bölüm yöneticiliği ve daha üst düzey yönetim kademelerine yükselmeleri mümkündür. 

BENZER MESLEKLER: 
İş ve meslek danışmanlığı, çalışma ekonomistliği, endüstri psikologluğu. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Yüksek öğrenim sırasında, şartları uygun olanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen krediden yararlanabilirler. Tecrübe, işletmenin büyüklüğü ve çalışılan ile göre ücrette değişiklik olmaktadır. Ortalama ücret asgari ücretin en az 4 katıdır. Ücretin üst sınırını vermek mümkün olmamaktadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) tanıtımı sayfasından İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) Ne İş Yapar? İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) Çalışma Alanları, İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) Mezunları Ne İş Yaparlar? İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Uzmanı (Yöneticisi) meslek tanımı 1980 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi