Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Haddeci Kimdir, Ne İş Yapar, Haddeci Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriHaddeciTANIM 
Son şekli verilmiş demire çubuk, köşebent, levha, ray gibi şekilleri verme işlemine haddeleme, bu işi yapan kişiye de haddeci denir. 

GÖREVLER 
Hadde tezgahını çalışmaya hazırlar ve ayarını yapar, Metalleri fırın boyutlarına göre ayarlayarak keser ve tavlanmak üzere fırına sürer, Tavlanmış kütükleri (metalleri) hadde hazırlama grubuna ileterek oval hale getirtir, Oval hale gelen metalleri başka bir grupta yuvarlak, kare veya köşebent haline getirerek uzunluklarını tekrar ayarlar ve keser, Metalleri soğutma platformuna getirtir ve soğutmaya alır, Malzemelerin deformasyona uğramaması için tekniğe uygun tarzda istifler, Soğutulan metalleri standart boylarda keser, Haddeleme tesislerinin periyodik bakım, onarım ve temizliğini sağlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Tav fırınları, hadde tezgahı, doğrultma tezgahı, hadde merdaneleri, boyut ve sıcaklık ölçü aletleri, ölçü ve kontrol aletleri, oksipropan takımı, boy kesme makasları, soğutma tezgahları, kangal sarıcılar, kütük iletici, kütük itici, süngül, yolluklar/armatür. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Haddeci olmak isteyenlerin; Bedenen güçlü, dayanıklı, ayakları ve kolları sağlam, Ellerini ustalıkla kullanabilme, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Uyarıcılara hemen tepki verebilen, Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Dikkatli ve tedbirli kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Haddeciler, fabrika ve atölyelerde çalışırlar. İş kapalı, ani ısı değişiminin olduğu (sıcaksoğuk), demir tozları duman, basınçlı hava ve ağırlıklı olarak aşırı sıcak ve nemin olduğu bir ortamda ayakta yürütülür. Çalışırken; alet ve malzemelerle uğraşırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Meslekle ilgili hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağı olup, erkeklere özgü bir meslektir. Meslek, inşaat sektörü ve makine parçaları imalatı ile yakından ilgili olması sebebiyle bu sektörlere paralel olarak iş olanakları artmakta veya azalmaktadır. Haddecilik mesleği ağırlıklı olarak ilgili maden cevherinin çıkarıldığı yerlere yakın ve belirli bölgelerde toplanmış durumdadır. Oldukça ağır iş koşulları olması sebebiyle meslek elemanları zor yetişmekte ancak yetişmiş elemanlarda kolay iş bulabilmekte hatta işyerleri birbirlerinde yetişmiş eleman transfer etmektedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Meslek Eğitimi, Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilmektedir. 
Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda, tüm mesleki eğitim merkezlerinde Haddeci mesleğine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Haddeci mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde haftada 1 gün teorik eğitim, işyerinde 5 gün pratik eğitim verilmektedir. Bu programda; her çıraklık eğitim programında ortak olarak alınan genel bilgi derslerinin yanı sıra, 3 yıl süren "Meslek Bilgisi" dersleri verilmektedir. Pratik eğitim işyerinde olup, öğrencilerin Haddecilik Meslek dalında yeterlilikleri bir bütünlük içinde kazanmaları amaçlanmaktadır. Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Haddeci mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. 
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 
Şahmerdancı, demirci, dökümcü, demir dövmeci. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
3308 sayılı yasa gereği, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30'ndan az olmamak üzere işveren tarafından ücret ödenmektedir. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Mesleki eğitimini tamamlamış ve mesleğinde iyi yetişmiş olan meslek elemanları asgari ücretin 3-4 katı oranında kazanç temin edebilmektedirler. Alınan bu ortalama ücret işyerinin durumuna, iş yoğunluğuna ve kişinin becerisine göre artabilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Haddeci tanıtımı sayfasından Haddeci Ne İş Yapar? Haddeci Çalışma Alanları, Haddeci Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Haddeci Mezunları Ne İş Yaparlar? Haddeci Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Haddeci mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Haddeci meslek tanımı 15590 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi