Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Maliye Meslek Elemanı Kimdir, Ne İş Yapar, Maliye Meslek Elemanı Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriMaliye Meslek ElemanıTANIM 
Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür. 

GÖREVLER 
Maliye (para) konusu ile ilgili işlerini yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapar, İşyerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapar, İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapar, İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutar, Ödenecek vergileri hesaplayarak ödenmesini sağlar, Kurumun giderleri ile alacaklarını izler, bunlarla ilgili tablo ve rapor hazırlar, Gelen hesap ekstrelerinin doğruluğunu kayıtlardan kontrol eder, Mali işlerle ilgili gerekli yazılı ve diğer ilgili evrakların bastırılmasını temin eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Bilgisiyar, Daktilo, Büro araç ve gereçleri, Yazıcı. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Maliye meslek elemanı olmak isteyenlerin; Matematik ve ekonomiye ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı, Ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, sorumluluk sahibi, Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen,
Kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmayan 
kişiler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Maliye meslek elemanları daha çok bürolarda çalışmakla beraber zaman zaman vergi mükelleflerini yerinde ziyaret ederler. Meslektaşları ve vergi mükellefleri ile iletişimde bulunur. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Maliye Meslek Elemanları, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.
Ayrıca özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci –Mali Müşavir ve Muhasebe bürolarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların maliye programında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Meslek liselerinin Maliye bölümünden mezun olanlar "Maliye" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Eşit Ağırlıklı (EA-1)" puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır.
Eğitim süresince; 
I.ve II. Yarıyılda; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanında Ticari Matematik, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Mikro Ekonomi, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Makro Ekonomi, Temel Bilgisayar Teknolojisi,
III.ve IV.yarıyılda; Şirketler Muhasebesi, Vergi Hukuku, Devlet Bütçesi, Yönetim Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Mahalli İdareler maliyesi, Türkiye Ekonomisi, Yerel Yönetim, Envanter Bilanço, Ticari İşletme Hukuku, Maliye Politikası, İstatistik vb. dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 
Maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 yıllık) tamamlamaları durumunda müdür yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda çalışabilirler.
Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır. Özel sektör kuruluşlarının mali birimleri ile muhasebe bürolarının etkinlik ve büyüklüğüne, meslek mensubunun iş deneyimlerine göre alınan ücret asgari ücretin 3-4 katı arasında değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Maliye Meslek Elemanı tanıtımı sayfasından Maliye Meslek Elemanı Ne İş Yapar? Maliye Meslek Elemanı Çalışma Alanları, Maliye Meslek Elemanı Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Maliye Meslek Elemanı Mezunları Ne İş Yaparlar? Maliye Meslek Elemanı Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Maliye Meslek Elemanı mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Maliye Meslek Elemanı meslek tanımı 1707 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi