Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Kimdir, Ne İş Yapar, Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriMoleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog)TANIM 
Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir.

GÖREVLER 
Canlıları moleküler düzeyde (atom düzeyinde) inceler ve tıbbı, biyolojik ve çevresel sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapar, Tıbbi bozukluklara neden olan geni araştırarak, tanılamada bulunur (Genetik tanı yapılması), Hücre büyümesini kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları yürütür, Genetik (tarım, tıp, vb alanda) değişim üzerine araştırmalar yapar, (Örn: tarımsal ıslah alanında çalışmalar yapabilir. Daha büyük ve daha sağlıklı buğday türünün yetişmesinin sağlanması gibi.) Çevreye zarar veren faktörlerin giderilmesinde iyileştirici çalışmalar yaparak bilime sürekli yenilikler getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Mikroskop, Kimyasal maddeler, Laboratuar aletleri (deney tüpü vb.), Bilgisayar vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Moleküler biyoloji ve genetikçi (moleküler biyolog) olmak isteyenlerin; Normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip, Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye karşı ilgi duyan ve fizik, kimya ve matematik derslerinde başarılı, Bilimsel meraka sahip, araştırmacı, Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri ve bağlantıları kurabilen, Görme duyusu ve belleği güçlü, İnce ayrıntıları görebilen, yoğun dikkat gösterebilen, Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Moleküler Biyoloji ve Genetikçiler (Moleküler Biyologlar); laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Birinci derecede verilerle uğraşır. Araştırma yaptığı konuya göre laboratuarda gece geç saatlere kadar çalışma yapılması da söz konusudur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
İlgili bölüm mezunları; Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, Çevre koruma -kontrol -planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda biyolojik ürünlerin (Aşı, ilaç hammaddeleri, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde, İlaç ve hammaddelerin, kozmetik ürünlerin üretim ve kalite kontrol aşamasında, Hastalık taşıyan vektör canlıların mücadelesinde, Adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında suçlu belirlenmesinde, Tarım, hayvancılık ve sulama alanlarında verimin arttırılması ve doğaya zararlı olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda (Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev yapabilirler),

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi, liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı Fen–Edebiyat Fakültelerinin "Moleküler Biyoloji ve Genetik" bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli "Sayısal (SAY-2)" puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir. Eğitim süresince; fen dersleri ağırlıklı eğitim görülmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuar çalışmaları oldukça yoğundur. Öğrenciler ilk yıl; genel biyoloji, moleküler biyoloji, kimya, istatistik gibi dersler alır. Diğer yıllarda ise tıbbi mikrobiyoloji, genetik, toprak mikrobiyolojisi gibi daha derinlemesine ve uzmanlık dersleri görmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 
Meslek elemanları; Hücre biyolojisi, bitki mikrobiyolojisi, büyüme biyolojisi vb. alanlarda yüksek lisans ve doktora yapabilir. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler, Çeşitli Laboratuarlarda laboratuar şefi, kontrol elemanı olarak çalışırlar, Kamu kuruluşlarında ise "Biyolog" unvanı ile çalışır. Meslek mensupları kendilerini "Moleküler Biyolog" olarak TANIMlamakta ancak, bu konuda çıkarılmış yasal unvan bulunmamaktadır. 
BENZER MESLEKLER
Biyolog, Kimya mühendisi

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu' nun kredisinden yararlanabilirler. Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir. Kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar. (Yaklaşık olarak asgari ücretin 3-4 katı civarında ücret alırlar.) Ayrıca devletin belirlediği zam oranında ücret artışı yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) tanıtımı sayfasından Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Ne İş Yapar? Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Çalışma Alanları, Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Mezunları Ne İş Yaparlar? Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) meslek tanımı 2039 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi