Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Şehir (Kent) Plancısı Kimdir, Ne İş Yapar, Şehir (Kent) Plancısı Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriŞehir (Kent) PlancısıTANIM 
Şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında rol alan kişidir.

GÖREVLER 
Binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanmasıyla ilgilenir,Arazi yapısını, içinde yaşayan insanların yaş, eğitim, meslek, gelir düzeyi açısından durumlarını dikkate alarak şehrin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin tahminlerde bulunur,Endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak belirler,Yerleşim alanı için ayrıntılı bilgi paftaları hazırlar,Önceden yaptığı hesaplamalara, saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslakları hazırlar,
Kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirir ve kontrol eder,Şehirlerin gelişmesi için gerekli mekan düzenlemesini, estetik ve sosyoekonomik yapıyı da dikkate alarak en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Astrolon (planların üzerine çizildiği kırılmaz ve yanmaz plastik bir madde),Bilgisayar,Çizim ve kırtasiye malzemeleri (T cetveli, rapido, boya kalemleri, aydınger vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Şehir (kent) plancısı olmak isteyenlerin;Üst düzeyde akademik yeteneğe,Tasarım yeteneğine sahip,Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, çizim yapma yeteneği olan,İncelemearaştırma merakı olan,İnsanlarla iyi diyalog kurabilen, ekip çalışması yapabilen,Seyahat etmekten hoşlanankimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Şehir (kent) plancısı hem büroda ortamında hem de kent ve kırsal alanlarda arazide çalışabilir. Çeşitli incelemeler için seyahat etmesi gerekebilir. Zaman zaman ekipçalışması yapar. Çalışmaları sırasında inşaat ve harita mühendisi, mimarlar, teknik ressam, istatistikçi, sosyolog gibi meslek elemanlarıyla iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Şehir (kent) plancıları, kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarında çalışmaktadırlar. Ülkemizde şehir ve bölge plancıları genellikle; İller Bankası, belediyeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Ayrıca özel bürolarda çalışanlar veya kendi adına büro açanlar da bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı mimarlık, mühendislikmimarlık fakülteleri "Şehir ve Bölge Planlama" bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli "Sayısal (SAY2)" puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; kişi, toplum ve imar hukuku arasındaki ilişkiler ve ekana yansıması, doğanın iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi, yeşil alanların korunması ve düzenleme ilkeleriyle, şehirsel tasarım arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verilir. Ayrıca, yerleşim karakterleri, ulaşım planlaması, planlama metotları, modellerin uygulamaya yönelik değerlendirilmesi ve objektif karar üretme becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Eğitim sırasında iki yıl üst üste kısa süreli staj vardır.

MESLEKTE İLERLEME 
Bölge düzenleme, bölge planlama, kentsel tasarım, konut alanları düzenlemesi, kentsel modeller, mekan algılama, kentsel araştırma ve tasarıları, turistik alan düzenlemesi gibi konularda yüksek lisans yapabilirler. Ayrıca meslek hayatındaki deneyime bağlı olarak, çalıştıkları kurumlarda üst düzey yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER: 
Harita mühendisliği, peyzaj mimarlığı, mimarlık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince, koşulları uyan öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen öğrenci kredisinden, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burslardan yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Serbest çalışanlar çizdikleri proje sayısına ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Şehir (Kent) Plancısı tanıtımı sayfasından Şehir (Kent) Plancısı Ne İş Yapar? Şehir (Kent) Plancısı Çalışma Alanları, Şehir (Kent) Plancısı Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Şehir (Kent) Plancısı Mezunları Ne İş Yaparlar? Şehir (Kent) Plancısı Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Şehir (Kent) Plancısı mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Şehir (Kent) Plancısı meslek tanımı 4986 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi