Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Hızarcı Kimdir, Ne İş Yapar, Hızarcı Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriHızarcıTANIM 
Ağaç gövdelerini veya tomrukları istenilen ölçülerde kadron, kalas ya da tahta halinde kesen veya küçük odun parçaları halinde biçen bir makineyi ayarlayıp çalıştıran kişidir. 
GÖREVLER
Kesilecek ağaç gövdelerinin veya tomrukların ölçülerine ve cinsine göre tezgahın çalışma ayarlarını yapar, Şalteri açmak suretiyle hızar makinesini çalıştırır, Biçilecek ağaç gövdesi veya tomruğu yardımcı işçilerle birlikte kaldırır ve testereye doğru sürer, Kesim işlemine nezaret eder, Kesim süresince hızar şeridindeki ısınmayı önlemek için sıvı yağ (mazot) sürer, Kesilen parçaları tezgahtan alır, İş bitiminde tezgah üzerindeki talaşları temizler, Tezgahın bakımını yapar, Körelen testereleri biler. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Hızar tezgahı makinesi, çeşitli şerit testereler, şerit kaynak makinesi, şerit bileme makinesi, sıvı ve katı madeni yağlar, takım dolabı, kereste, tomruk, çizecek, kerpeten, çekiç, tornavida, çeşitli gönyeler, keser, fırça, kalem, ağaç metre, eğe, iskarpela, tokmak, nişangeç. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Hızarcı olmak isteyenlerin; Bedence güçlü, Göz, el ve ayaklarını eşgüdümlü olarak kullanabilen, Dikkatli, düzenli kimseler olmaları beklenir. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayaklarda sakatlık bu mesleğin yürütülmesini engeller. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Hızarcılar kereste ve odun depolarında, hızar ve marangoz atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı çok tozlu ve gürültülüdür.Hızarcı çalışmalarında makinelerden yararlanır. İş genellikle ayakta yürütülür. İş sırasında dikkatsizlik sonucu elin kesilmesi, göze talaş kaçması, tomruk altında ezilme gibi tehlikeler söz konusu olabilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Hızarcılar genellikle, kereste satılan yerlerde, odun ambarlarında, marangoz atölyelerinde, hızar fabrikalarında çalışırlar. Hızarcılık, doğramacılık, mobilyacılık ve inşaat sektöründeki marangozluk meslekleriyle iç içe bir durum arz ettiğinden, bu mesleklerin gelişmesi hızarcılara olan ihtiyacı arttıracaktır. Özellikle inşaat sektörünün gelişmesi bu yönde olumlu bir katkı sağlamaktadır. Ancak hızarcılık mesleği, doğramacılık mesleğinin bir bölümü haline dönüşme eğilimi içerisindedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin doğrudan doğruya öğretimini veren bir mesleki okul henüz mevcut değildir. Ancak mesleki eğitim merkezlerinde doğramacılık eğitimi içerisinde hızarcılık mesleği ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde doğramacılık mesleğine yönelik eğitim programı düzenlenebilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Doğramacılık mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Yaygın eğitim şekli olan ustaçırak usulünde, temel eğitimini tamamlamış ya da yarıda bırakmış yetişkin kişiler bir usta yanında 3 yıl ve daha fazla sürelerde çalışarak mesleği öğrenmektedirler. Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Doğramacılık mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 
İnşaat marangozluğu, inşaat doğramacılığı, bıçkıcı, ağaç işleyen tezgah operatörü. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Mesleki eğitim merkezlerine devam eden adaylara işverenle yaptıkları sözleşme gereği aylık olarak asgari ücretin % 30' u oranında bir ücret verilir. Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır. Ustaçırak usulünde ise adaylar asgari ücret düzeyinde bir ücret alabilmektedirler. Sigorta primi işverence ödenmektedir. 
Mesleki eğitimini tamamlayıp usta unvanı ile çalışan meslek elemanları, asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedirler. Alınan ücrette bölgeler itibariyle ve mesleki deneyim, başarı ve birikime paralel olarak değişiklikler olabilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Hızarcı tanıtımı sayfasından Hızarcı Ne İş Yapar? Hızarcı Çalışma Alanları, Hızarcı Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Hızarcı Mezunları Ne İş Yaparlar? Hızarcı Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Hızarcı mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Hızarcı meslek tanımı 3549 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi