Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Jeoteknik Teknikeri Kimdir, Ne İş Yapar, Jeoteknik Teknikeri Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriJeoteknik TeknikeriTANIM 
Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortaya çıkarılması alanında çalışan meslek elemanıdır. 

GÖREVLER 
İnşaat mühendisinin, jeoloji mühendisinin gözetimi altında veya iş sahibi kişi, kurum, kuruluşların istekleri doğrultusunda incelenmesi istenen araziyle ilgili arazi ve laboratuar çalışmaları yapar, 
Arazinin yapısına göre ve talimatlar doğrultusunda gerekli sıklık ve derinlikten numuneler alır, 
Alınan numuneleri analiz eder, Arazi ve laboratuar deneylerinin analiz sonuçlarını raporlaştırır ve ilgili birimlere sunar, Mühendisle çalışanlar arasındaki teknik iletişimi sağlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Sondaj makinesi, numune alma kapları, sıvı veya katı numune örnekleri, jeneratör, kompresör, matkap ve çeşitli el aletleri, topoğrafik harita ve topoğrafik ölçüm aletleri, laboratuar araç, gereçleri, bilgisayar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Jeoteknik teknikeri olmak isteyenlerin; matematik jeoloji ve kimya alanlarına ilgili ve başarılı, açık havada (soğuk, sıcak, rutubetli vb.) çalışmaktan hoşlanan, laboratuar ortamında çalışabilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Jeoteknik teknikerleri arazi deneyleri ve numune alımı için açık arazide, çeşitli kimyasal analizler için de laboratuar ortamında çalışır. Açık arazi çalışmasında soğuk, sıcak, nemli, gürültülü ortamlarda bulunurlar. Karavan, çadır gibi mekanlarda barınmak durumunda kalabilirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Çeşitli mühendislik çalışmalarında malzeme ve ortam özelliklerinin iyice anlaşılmasının ve verilerin sayısal olarak belirlenmesinin önemi büyüktür. Bu güne kadar inşaat ve jeoloji mühendislerinin gözetiminde usta çırak ilişkisiyle yetişen vasıfsız elemanlar tarafından yapılan bu çalışmaların bundan sonra jeoteknik teknikerleri tarafından gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Meslek elemanlarının, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları, İller Bankası gibi resmi kuruluşların yanında zemin ve kaya mekaniği konusunda uzmanlaşan özel kuruluşlarda çalışma olanağı vardır. Ülkemizin yaşamış olduğu büyük depremler sonrasında Bayındırlık Bakanlığı tarafından getirilen zemin etüdü zorunluluğu nedeniyle, bu konuda faaliyet gösteren çok sayıda özel firma ve laboratuarların kurulmaya başlanması istihdam olanaklarını arttıracaktır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi Üniversitesitelere bağlı Meslek Yüksekokullarında "Jeoteknik Teknikerliği" bölümünde verilmektedir. 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık bölümlerinden mezun olanlar "Jeoteknik Teknikerliği" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Sayısal (SAY-1)" puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülmektedir. Eğitim sırasında; Kaya Mekaniği, Hidrojeoloji, Jeofizik, Malzeme Bilgisi, Sondaj Tekniği, Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Malzeme Mekaniği, Yapı Mekaniği, Zemin İyileştirme, İnşaat Temel Yapıları, Topografik ve Jeoloji Harita Bilgisi gibi meslek dersleri ile Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi bazı genel kültür dersleri verilmektedir. Örnek ders programı ektedir. Eğitim sırasında II. ve IV. yarı yılları izleyen yaz aylarında yapılan stajların süresi 45’er iş günüdür. Bu stajlarda pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek, iş yaşamına uyum sağlamak amaçlanmıştır. 

MESLEKTE İLERLEME 
"Jeoteknik Teknikerliği" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde "Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 
meslekte ilerleme mesleki açıdan olmasa da idari açıdan olabilir. Kişi çalıştığı işyerinde ustabaşı, laboratuar şefi olabilir. 

BENZER MESLEKLER: 
Jeoloji mühendisi, Jeofizik mühendisi, Sondaj teknikeri. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, koşulları uyan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kredi ve burslardan yararlanabilirler. 
Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfına tanınan zam ve tazminatlardan yararlanırlar. 
Özel işyerlerinde ise; ilk işe girişte asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücretle başlarlar, mesleki yeterlilik ve hizmet süresine göre ücretleri yükselebilir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Jeoteknik Teknikeri tanıtımı sayfasından Jeoteknik Teknikeri Ne İş Yapar? Jeoteknik Teknikeri Çalışma Alanları, Jeoteknik Teknikeri Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Jeoteknik Teknikeri Mezunları Ne İş Yaparlar? Jeoteknik Teknikeri Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Jeoteknik Teknikeri mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Jeoteknik Teknikeri meslek tanımı 4100 kez okunmuştur.
E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi