Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri Kimdir, Ne İş Yapar, Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriDuvar Süsleme Sanatları TeknikeriTANIM 
Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme işlerini gerçekleştiren, ressam, heykeltraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

GÖREVLER 
Duvar süsleme sanatları teknikeri, yeni yapılan veya eski binaların, mimari planına uygun olarak duvar süsleme işlemlerini yapmak için;
Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,Süsleme olarak kullanılacak motifleri tasarlar veya yapılan tasarımı uygulayabilmek için plan yapar, Gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer, Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlar, Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Amaca uygun kesici ve yakıcı aletler, Sentetik ve selülozik boya, fırça, tiner, cam, alçı, çamur, kurşun, Hava kompresörü, Seramik fırını, Taşlama makineleri, Koruyucu maske, gözlük, eldiven.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Duvar Süsleme Sanatları teknikeri olmak isteyenlerin,Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,
Görme keskinliğine sahip,Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,Estetik görüşü olan,Dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Zaman zaman kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar.Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar.. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Duvar Süsleme Sanatları Teknikerleri; Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler.Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitimi yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, , Bilgisayarlı Tasarım gibi konularıda aldıklarındandan gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atelyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik ,turistiktarihi açıdan yeterli ve gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süsleme gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu alanı seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Duvar Süsleme Sanatları" programlarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Meslek liselerinin Cam İşlemeciliği, Çini Desinatörlüğü, Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik), Çinicilik ve Seramik, Çinicilik ve Seramik (Dekorlama), Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme), Grafik/Grafik Sanatlar, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik, Seramik Sanatı, Şekillendirme ve Desenleme, Tasarım ve Teknolojisi, Dekoratif Resim, Dekoratif Sanatlar, İç Mekan Düzenleme, İç Mekan Tasarımı, Konservasyon, Restorasyon, Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi), Uygulamalı Resim (Kız Meslek Lisesi) bölümlerinden mezun olanlar "Duvar Süsleme Sanatları" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli Sözel (SÖZ1)" puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde YÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.Bölümde okutulan dersler: Temel Plastik Sanatlar Eğitimi,Sanata Giriş, Geleneksel Türk El Sanatları, Mesleki Resim, Duvar Süsleme Teknikleri, Sanat Tarihi, Mesleki Temel eğitim, TasarımProje, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi

MESLEKTE İLERLEME 
Duvar Süsleme Sanatları önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Eski Çini Onarımları
lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanabilirler.Kamu sektöründe çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Teknik Hizmetler sınıfından, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri tanıtımı sayfasından Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri Ne İş Yapar? Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri Çalışma Alanları, Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri Mezunları Ne İş Yaparlar? Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri meslek tanımı 1949 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi