Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Maden Mühendisi Kimdir, Ne İş Yapar, Maden Mühendisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriMaden MühendisiTANIM 
Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir. 

GÖREVLER 
Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini saptar, 
Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, su ve elektrik kaynakları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar, 
Üretim yöntemlerine göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler, 
Yeraltında ve yerüstünde çalışmalar yürüten maden ve taş ocağı işletmelerine gözetmenlik yapar, 
Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmalarını gözetir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Pusula, harita, dedektör, çekiç, topoğrafik ölçüm aletleri, gaz ölçüm cihazları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Maden mühendisi olmak isteyenlerin; 
Üst düzeyde akademik yeteneğe, 
Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip, 
Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, 
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen, 
Sorumlu, sabırlı ve titiz 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Maden mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi, o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri, jeologlar,jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde, çimento fabrikalarında iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda da çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin "Maden Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir. 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIBu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli "Sayısal (SAY-2)" puanla almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topoğrafyası, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineroloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalurji, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Endüstriyel Hammaddeler, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon gibi dersler verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 
Maden mühendisleri, lisans üstü çalışma yapabilirler, araştırma görevlisi olarak üniversitede görev alanlar, yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler. Kömür, metal, petrol, doğal gaz, sıvı ve yarı sıvı halindeki mineralleri yeryüzüne çıkarma konusunda uzmanlaşabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim kademelerinde yer alabilirler. 

BENZER MESLEKLER
Jeoloji mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği, metalurji mühendisliği, maden teknikerliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan yararlanabilirler. 
Kamu kesiminde görev alan maden mühendisleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca, teknik hizmet sınıfına ödenen zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Ortalama ücret asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir. Özel işyerlerinde kazanç, işverenle karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Maden Mühendisi tanıtımı sayfasından Maden Mühendisi Ne İş Yapar? Maden Mühendisi Çalışma Alanları, Maden Mühendisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Maden Mühendisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Maden Mühendisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Maden Mühendisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Maden Mühendisi meslek tanımı 3440 kez okunmuştur.
E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi