Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Zeytin İşleme Teknisyeni Kimdir, Ne İş Yapar, Zeytin İşleme Teknisyeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriZeytin İşleme TeknisyeniTANIM 
Zeytin mahsulünün işlenmesini, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru karar verebilme becerilerine sahip olan ara meslek elemanıdır.

GÖREVLER 
Sofralık zeytinin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde yararlanılan çeşitli teknikleri bilir ve uygular.Sofralık zeytinin sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.Laboratuarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analizler yapar. Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.İstatistik bilgileri elde eder ve yorumlar yapar.Zeytinyağı ile ilgili basit analizleri (asit tayini) yapar.Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçesi işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.Çalışılan işletmede üretimin hijyen şartlarına uygun olmasını sağlar. Üretilen ürünlerin uygun olarak paketlenmesini ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.Amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında koordinasyonu sağlar.İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi,TSE vb.) bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuatı esas alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Üretimde kullanılan alet ve ekipmanlar,Laboratuar malzemeleri,Kimyasal maddeler,Gerektiğinde bilgisayar, İlgili mevzuat.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Zeytin işleme teknisyeni olmak isteyenlerin;Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,İlgili yönergeleri izleyebilen,Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,
Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Zeytin işleme teknisyeni; zeytin ve zeytin yağı üreten fabrika ve atölyeler, zeytin bahçeleri ile laboratuarlarda görev yapar. Laboratuar ortamı temizdir, ancak üretim yapılan yer sıcaksoğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları; zeytin endüstrisi teknikerleri, gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, ziraat mühendisleri ve sorumlu müdürlerle iletişim içerisinde bulunur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Zeytin işleme teknisyeni, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır.Bunun yanı sıra, temel laboratuar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde ve mikrobiyoloji laboratuarlarında görev alabilirler.Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Kurumlarda istihdam edilebilir. Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları zeytin yetiştirilen bölgelerde oldukça yüksektir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi; Meslek Liselerinin, Gıda Teknolojisi Alanı "Zeytin İşleme" dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Meslek liselerine girebilmek için;İlköğretim mezunu olmak,Bünyesi ve sağlık durumunun mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.9. sınıfta ortak genel kültür dersleri olarak; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Coğrafya, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Sağlık Bilgisi, Tanıtım ve Yönlendirme,Alan ortak dersi olarak; Bilgi ve İletişim Teknolojisi,10. sınıfta; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil, Milli Güvenlik bilgisi,AlanDal dersleri olarak; Matematik, Fizik, Analitik Kimya, Gıda Kimyası, Sınai Kimya, Teknik Resim, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi,
Uygulamalı ders olarak; Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarı,11. sınıfta; Dil ve Anlatım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Felsefe, Trafik ve İlk Yardım, Matematik,AlanDal dersleri olarak; Gıda Kimyası, Zeytinyağı Kimyası, Sofralık Zeytin Üretim Teknolojisi, Zeytinyağı Üretim Teknolojisi,Uygulamalı ders olarak; Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Analiz Laboratuarı, Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Uygulamaları derslerini almaktadırlar. 11. sınıfta 160 saat işletmelerde yaz stajı yapma zorunluluğu bulunmaktadır.12. sınıfta haftanın 2 günü okulda teorik, 3 günü ise işletmelerde pratik eğitim almaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME 
Meslek Liselerinin "Zeytin İşleme" dalından mezun olanların, çalıştıkları işyerinde edindikleri bilgi, beceri ve gösterdikleri performansa bağlı olarak usta, ustabaşı, bölüm şefliği veya atölye şefliğine yükselme olanakları vardır.Meslek Liselerinin "Zeytin İşleme" dalından mezun olanlar "Zeytin Endüstrisi, Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi, Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Gıda Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meyve ve Sebze İşleme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Yağ Endüstrisi" ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
EĞİTİM SÜRESİNCE 3308 sayılı yasa gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrenciler yaşlarına uygun asgari ücretin %30' ndan az olmamak üzere ücret alırlar.EĞİTİM SONRASI Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.Özel sektörde ise asgari ücret ile işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin bir veya iki katı oranında ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Zeytin İşleme Teknisyeni tanıtımı sayfasından Zeytin İşleme Teknisyeni Ne İş Yapar? Zeytin İşleme Teknisyeni Çalışma Alanları, Zeytin İşleme Teknisyeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Zeytin İşleme Teknisyeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Zeytin İşleme Teknisyeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Zeytin İşleme Teknisyeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Zeytin İşleme Teknisyeni meslek tanımı 2471 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi