Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Kimdir, Ne İş Yapar, Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriPamuk Pazarlama Ve İplikçilik TeknikeriTANIM 
Çeşitli türden pamuktan değişik kalitede iplik üretim çalışmalarını yürüten, üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandıran ve pazarlamasını sağlayan kişidir. 

GÖREVLER 
İplik üretim işletmesinde mühendisin denetiminde, üretim aşamasındaki hesaplamaları yapar (harman yüzde hesapları, kinematik şemadan dişlikasnak hesapları, çekimbüküm hesapları vb.) 
Karde ipliği (normal kumaş için) ve penye ipliği üretmek üzere balyalardan aktarılan pamuğun harman hallaç ünitesinde temizlenmesini sağlar, Yabancı maddelerden kısmen temizlenen pamuğun tarak makinesinde liflerinin taranarak paralel hale getirilmesini sağlar, Cer makinesini kullanarak pamuğun çekme ve dublaj (katlama) yoluyla karışmasını sağlar, Bant formunda büyük kovalara sarılan pamuğun fitil makinasında bükülerek iplik haline gelmesini ve bobin makinasında plastik bobinler üzerine sarılmasını sağlar, Bobin makinası ve işçilikten kaynaklanan hataları ve hata kaynaklarını bilerek gidermeye çalışır, Laboratuvar bölümünde üretilen ipliğin kalitesini kontrol eder, 
Üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandırır, Üretilen ipliğin pazarlamasını sağlar, Çalıştığı bölümde bulunan makinelerin bakım, ayar ve temizliğinden sorumludur, Kendisine bağlı olarak çalışanları denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
İplikhanede bulunan makineler ve malzemeler; Harmanhallaç ünitesi, Tarak makinesi, Cer makinesiKatlı cer makinesi, Fitil (Büküm) makinesi( Katlı büküm makinesi Çift büküm makinesi), İplik tipine ve ipliğin kullanım alanına uygun teknik özellikleri olan Bobin makineleri ve Katlama makinesi, Pamuk, bobin, plastik kops vb. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Pamuk Pazarlama ve İplikçilik Teknikeri olmak isteyenlerin; Fizik ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı, Elleri ve gözünü eşgüdümle kullanabilen, Bedence sağlam, uzun süreli ayakta durabilecek yapıda, Aynı anda birçok şeye dikkat edebilen, Rutin işlerde uzun süreli çalışabilme özelliği olan, Görme ve işitme engeli olmayan, Dışa dönük, insanlarla kolayca iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir. Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi başarıyı artıran etkenlerdir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Pamuk pazarlama ve iplikçilik teknikerleri, iplik üreten işletmeler ile atölyelerde ayakta çalışırlar. Çalışma ortamı iyi aydınlatılmış, çok gürültülü havalandırması olmayan üretim yerleri pamuk lifleri nedeniyle tozludur. Pamuğun sorunsuz ve en az kayıpla işlem görebilmesi için çalışma ortamının nemli olması gerekmektedir. Sıcaklığın ise 28 ‘C civarında olması zorunludur. İplik üretim işletmesindeki bütün işlemler hesaplamalara göre devam eder. Hesaplamalardaki en küçük hata bile büyük problemler çıkarabilir. Bu nedenle iplik teknikerlerinin bu temel hesapları kavrayabilmiş olması gerekir. Üretim esnasında makineler arasında kesintisiz (devam eden) bir çalışma şekli sözkonusudur. Örneğin; harmanhallaç ünitesi arızalı ise malzeme tarak ünitesine gelemeyeceği için o kısımda da iş durur. Bu yüzden teknikerler bulundukları kısımda iş akışının düzgün bir şekilde devam etmesini sağlayacak tedbirleri almalıdırlar. İplikhanede çok büyük hacimli makinelerle çalışıldığından yeterli güvenlik önlemlerinin mutlaka alınmış olması gerekir. Çalışırken 1.derecede malzeme ve makinelerle ilgilidirler, ancak görev sırasında tekstil mühendisi, dokuma teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Pamuk Pazarlama ve İplikçilik teknikerleri tekstil sanayiine ait (giyim, döşemelik ve ev tekstilinde kullanılacak kumaşlar için) iplik üreten fabrikalarda; hazırlama, eğirme bobinleme ve laboratuvar departmanlarında mühendisler ile işçiler veya teknisyenler arasında ara eleman olarak çalışırlar. Pamuğun temizlenmesinden bobinlere sarılarak boyahaneye veya dokumahaneye iplik şeklinde teslim edilmesine kadar her aşamada görev yapabilirler. Kendi alanlarında iş bulunamaması halinde dokuma kısmında da istihdam edilebilirler. Üretilen pamuk ipliğinin pazarlamasının yapıldığı işletmelerde çalışır. Tekstil sektörünün daha çok gelişmiş olduğu Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Uşak gibi illerde iş bulma olanağı daha yüksektir. Tariş gibi kooperatif veya birliklerde de çalışabilirler. Kendi işyerlerini de açabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin "Pamuk Pazarlama ve İplikçilik" önlisans programında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Meslek eğitimine sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde başlanabilir. Bunlar için; En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Meslek liselerinin; Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, İşletme, Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, BoyaApre,BoyaBaskıDesen, Dokuma, İplik, İplikçilik, Kalite Kontrol (Tekstil), Örgü Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Tekstil, Tekstil BoyaApre, Tekstil BoyaBaskıDesen, Tekstil Dokuma, Tekstil İplik, Tekstil Kalite Kontrol, Tekstil Örme, Tekstil Tasarımı, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat alan/kol/bölümlerinden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları halinde Pamuk Pazarlama ve İplikçilik önlisans programına Sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, tercih listelerinde ilgili programa yer vermişlerse açık kalan kontenjana göre ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Sınavlı geçiş için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve ilgili program için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA1) puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülmektedir Eğitimin 1. yılında Tekstil Eğitim Programı adı altında ortak dersler görülür. 2. sınıftan itibaren ise iplikçilik dalına yönelik meslek dersleri ağırlıklı eğitim verilir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Matematik gibi genel kültür derslerinin yanında; 1.sınıfta; Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Genel Dokuma ve Örme Teknolojileri,Genel İplik Teknolojisi, Genel Terbiye Teknolojisi,Tekstil Maddeleri, Genel ve Teknik iletişim,Bilgisayar dersleri okutulur. 2. sınıfta; Genel Dokumacılık,İplik Aktarma ve Büküm Makineleri, İplik Meslek Hesapları,Örme Makineleri ve Teknolojisi,Pamuk İplikçiliği,İplik Düzgünsüzlük Hesaplamaları,Modern İplik Eğirme Sistemleri ve İplik Atölyesi gibi zorunlu dersler ile Kalite Güvence ve Standartları, Sistem Analizi ve Tasarımı, Tekstil Ürünleri Muayeneleri, İşletme Yönetimi adlı ortak dersler okutulur. Ayrıca Çırçırlama Teknolojisi, Fantezi İplik Makineleri , Pamuk Üretimi, İplik Makine Bakım Tekniği, İş ve Zaman Etüdü,Pamuk Pazarlama,Tekstüre İplikçiliği, Girişimcilik adlı seçmeli dersler vardır. 

MESLEKTE İLERLEME 
Pamuk Pazarlama ve iplikçilik teknikerleri işyerinin büyüklüğüne göre ustabaşı olabilirler veya vardiya amiri pozisyonuna gelebilirler. ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Tekstil, Tekstil Mühendisliği, Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Terbiye Öğretmenliği lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Ayrıca, kamu ve özel kurum / kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler. Pamuk pazarlama ve iplikçilik teknikerlerinin kazançları işletmelerin ücret politikasına, meslekteki deneyimine ve kendi işini kurmasına göre değişiklik göstermektedir. Özel sektörde ilk işe girişte genellikle asgari ücret sözkonusu olmakta, gösterilen başarıya ve sözleşmeye göre sonraki dönemlerde artış olabilmektedir. Kendi işyerinde çalışanların kazançları değişken olmakla birlikte sektördeki gelişmeler ile işyerinde oluşturulacak ekibin başarısına bağlıdır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri tanıtımı sayfasından Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Ne İş Yapar? Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Çalışma Alanları, Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Mezunları Ne İş Yaparlar? Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri meslek tanımı 1586 kez okunmuştur.
E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi