Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Sulama Teknikeri Kimdir, Ne İş Yapar, Sulama Teknikeri Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin Özellikleri



Sulama Teknikeri



TANIM 
Kamuya ve özel sektöre ait kuruluşların yeşil alan düzenlemelerine, fidanlık ve seralara otomatik sulama projeleri yapan ve uygulayan kişidir.

GÖREVLER 
Sulanacak alanın sulama projesini ve keşfini hazırlar,Sulama projesine uygun malzemeleri belirler,
Projeye uygun malzemenin satın alınmasını sağlar,Sulama projesine uygun malzemeleri sulama alanına uygular ve deneme çalışması yapar,Uygulanan projede meydana gelen arıza ve sorunları gidermeye çalışır,Uygulanan projenin sonuçlarını izler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Kağıt, kalem, cetvel, gönye, pergel, şablon, rapido, çini mürekkebi gibi ölçüm ve çizim aletleri,
Çizim masası ve çeşitli büro malzemeleri,Bilgisayarlar ve hesap makineleri,Sulama ekipmanları, PVC ve PE borular, sulama başlıkları,Çeşitli sulama projeleri ve sulama alanındaki uygulamalarla ilgili çeşitli doküman ve kitaplar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Sulama Teknikeri olmak isteyenlerin;Fen ve matematik derslerine ilgili,Sayısal düşünme gücü olan,Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,Bedence sağlam ve dayanıklı,Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,Dikkatli,sabırlı,açık hava koşullarında ve inşaat ortamında çalışmayı kabullenmiş
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Çalışma ortamı açık hava olan Sulama Teknikeri, gün ışığına bağlı olarak şantiye koşullarında çalışır. Çalışma ortamı çamurlu, toz ve topraklıdır. Çalışma sırasında amirlerle, işçilerle, tesisat ve elektrik ustalarıyla ve doğrudan müşterilerle ilişkide bulunur.İşyerinin yapısına göre, cumartesi, pazar günleri de çalışılabileceği gibi, gece vardiyaları ve fazla mesai yapma zorunlulukları da mevcuttur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Sulama Teknikerleri; Belediyelerde, Orman ve Tarım Bakanlığına bağlı fidanlıklarda, sportif ve turistik tesislerde, sulama işi yapan firmalarda ve kendi kuracakları işyerlerinde çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Bu mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu Sulama Teknolojisi bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Meslek liselerinin altyapı, altyapı (inşaat), inşaat, üstyapı, üstyapı (inşaat), yapı, yapı (kagirahşap), yapı ressamlığı, yapıcılık, çay teknolojisi, süs bitkileri, tarım, ziraat, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), MakineTarım Teknolojisi, Peyzaj,Tarım Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar "Sulama Teknolojisi" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerinden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS’nda yeterli Sayısal (SAY1) puanı almaları koşuluyla yerleştirilebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitimin süresi 2 yıldır.Programda okutulan belli başlı dersler şunlardır; Temel matematik, teknik çizim, toprak bilgisi, elektrik bilgisi, hidrolik bilgisi, bitki koruma, su koruma, bitki materyali, sulamaya giriş, sulama sistemi tasarımı, sulama uygulama tekniği, keşif ve ihale esasları, drenaj ve arazi ıslahı, şantiye tekniği.Eğitimin ilk yılında daha çok teorik dersler bulunmakta, ikinci yılda ise daha çok uygulamaya dönük ders ve proje çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca her yılın sonunda her biri 30 iş günü olmak üzere iki adet mecburi staj bulunmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 
"Sulama Teknolojisi" ön lisans programını başarı ile tamamlayanlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, bölümleri ile ilgili Tarım Teknolojisi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.İşyerlerinde kısım şefi olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Öğrencilerin belirli dönemlerde işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Bu staj döneminde işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler. Haftanın 3 veya 4 gününe ders programı sıkıştırılarak kalan 3 veya 4 günde ücretli çalışma imkanları bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan kredi ve burslardan yararlanma olanağı vardır.Sulama Teknikerleri işe ilk başladıklarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları halinde, işçi ya da memur kadrolarına göre devlet tarafından belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında değişen oranlarda ücret alabilmektedirler. Ücretler ve sendikal haklar, uzmanlığa, iş becerisine ve çalışılan kurumun yapısına bağlı olarak zaman içinde artabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sulama Teknikeri tanıtımı sayfasından Sulama Teknikeri Ne İş Yapar? Sulama Teknikeri Çalışma Alanları, Sulama Teknikeri Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Sulama Teknikeri Mezunları Ne İş Yaparlar? Sulama Teknikeri Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Sulama Teknikeri mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Sulama Teknikeri meslek tanımı 1793 kez okunmuştur.







Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi