Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Kimdir, Ne İş Yapar, Giyim Endüstrisi Öğretmeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriGiyim Endüstrisi ÖğretmeniTANIM 
Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere giyim endüstrisi ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER 
Giyim endüstrisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.Giyim endüstrisi öğretmeni bu program çerçevesinde;Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır,Moda ile ilgili sektörü izler, bunların öğretim programına yansıtılması için ilgililere öneride bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlarEğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, tv., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.) Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Giyim endüstrisi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Giyim endüstrisi öğretmeni olmak isteyenlerin;Normalin üzerinde akademik yeteneğe,Renk ve şekilleri ayırtedebilen,Estetik görüşe ve çizim yeteneğine sahip,Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,Kendini geliştirmeye istekli,Girişimci kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Giyim endüstrisi öğretmeni sınıf ve endüstriyel giyim işletmelerinde görev yapar.Görevini genellikle ayakta yürütür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Giyim Endüstrisi Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, Anadolu Kız Meslek Liselerinde, Anadolu kız teknik liselerinde,mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde,çok programlı liselerde, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ,pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmeni olarak görev yapabilirler.Giyim endüstrisi ve tekstil sanayiinin hızla gelişiyor olması meslek elemanlarına tekstil sektöründe de iş bulma olanaklarına sahiptir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Mesleğin eğitimine girebilmek için,Lise veya dengi okul mezunu olmak. Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Giyim Endüstrisi Öğretmenliği bölümü için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puan almak,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Giyim Endüstrisi Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Meslek liselerinin Deri Konfeksiyon, Deri Hazır Giyim, Erkek Terziliği, Giyim, Giyim Teknolojisi, Hazır Giyim, Kadın Terziliği, Konfeksiyon, Tekstil Konfeksiyon, Moda Tasarım, Moda (Giysi) Tasarım, Terzilik bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Giyim Endüstrisi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Dört yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilere makine teknolojisi, tekstil teknolojisi, matematik, yabancı dil, Türk dili, Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi, endüstriyel teknoloji ve atölye, eğitim psikolojisi formasyonu, mesleki resim, eğitimde ölçme ve değerlendirme, genel eğitim metodları, giyim tarihi, istatistik, eğitim yöntemi, öğretmenlik uygulaması dersleri verilir.Öğrenciler son sınıfta bir meslek lisesinde bir dönem süren öğretmenlik stajı yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Meslek eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler .Eğitim sonunda yeni göreve başlayan Giyim Endüstrisi Öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere eğitim –öğretim yılı başında Eğitim Öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Giyim Endüstrisi Öğretmeni tanıtımı sayfasından Giyim Endüstrisi Öğretmeni Ne İş Yapar? Giyim Endüstrisi Öğretmeni Çalışma Alanları, Giyim Endüstrisi Öğretmeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Giyim Endüstrisi Öğretmeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Giyim Endüstrisi Öğretmeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Giyim Endüstrisi Öğretmeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Giyim Endüstrisi Öğretmeni meslek tanımı 1100 kez okunmuştur.
E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi