Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Vergi Denetmeni Kimdir, Ne İş Yapar, Vergi Denetmeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriVergi DenetmeniTANIM 
Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini, yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. 

GÖREVLER 
Vergi denetmenlerinin başlıca görevleri vergi ödemesi gereken kişilerin vergilerini gününde ve tam olarak ödeyip ödemediklerini incelemektir. Bunun için: 1) Memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı bir kimlik bulundurur ve gidilen yerde işe başlamadan önce ilgililere gösterir, 2) İncelemeye tabi kişiye, inceleme konusunu işe başlamadan önce anlatır, 3) Yürürlükte bulunan mevzuata göre gerekli incelemeyi yapar, 4) İnceleme bitince, incelemenin yapıldığını gösteren bir belgeyi inceleme yapılana verir, Defterdarlıklara bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi birimlerinde, gerek görülen hallerde denetim yapar, Belge düzenini yerleştirmek amacı ile işyerlerinde bizzat denetim yapar, Amirinin vereceği çeşitli teftiş, soruşturma ve inceleme görevlerini yapar. 
KULLANILAN MALZEMELER VE YARARLANILAN KAYNAKLAR 
Vergi kanunları, genel tebliğler, vergi mevzuatı ile ilgili o güne kadar yayımlanmış olan tebliğler, yönetmelikler, genelgeler, tüzükler, iç genelgeler, içtihat haline gelmiş yargı kararları, çalışma esnasında kullanılan kırtasiye malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Vergi denetmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, Ayrıntılara dikkat eden, yönergelere ve kurallara uygun çalışabilen, Tertipli, dikkatli ve sabırlı, Dürüst ve sorumluluk sahibi, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Vergi denetmeni büro, ofis gibi kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı sessizdir. Vergi denetmenleri birinci derecede verilerle uğraşırlar. Zaman zaman vergi mükellefleri ve diğer meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Vergi denetmenleri defterdarlıklara bağlı vergi dairesi birimlerinde görev yaparlar. Vergi denetmenlerinin sayısı hükümetlerin vergi politikalarıyla paralellik göstermektedir. Bunun için gerek görüldükçe sınav açılmaktadır. Son yıllarda vergi toplamaya verilen önem artmış ve çok sayıda eleman alınmıştır. Bu alanda kendini yetiştiren elemanlar, özel sektöre de geçebilmektedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Vergi denetmenliği için temel eğitim yeri çeşitli üniversitelerimizin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya aynı süre eğitim veren ve bunlara eşitliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca kabul olunan benzeri fakültelerdir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bu fakültelere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA2)" puanı almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Vergi denetmenliği konusunda doğrudan eğitim verilmemektedir. Eğitiminde vergi mevzuatına yer veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak atama yapılmaktadır. Bu görevde en az üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve Maliye Bakanlığınca açılacak yeterlilik sınavında başarılı olmak şartıyla denetmen kadrolarına atanırlar. İlgili okullarda; Vergi Hukuku, Muhasebe, İktisat, Hukuk, Maliye Teorisi, Bütçe, Kamu Maliyesi gibi dersler okutulur. 

MESLEKTE İLERLEME 
Vergi denetmeninin mesleki açıdan yükselebileceği bir kademe yoktur. Ancak, belli şartları ve özellikleri taşıyan denetmenler, sınava girmek ve başarmak koşulu ile idari GÖREVLERe geçebilirler. Vergi dairesi müdür yardımcılığından defterdarlığa kadar değişik kadrolarda idareci olarak görev yapabilirler. Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı’nın en büyük memurudur. İl ve bağlı ilçeler teşkilatının amiridir.

BENZER MESLEKLER: 
Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince öğrenciler, çeşitli kamu kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarca verilen kredi ve burslardan yararlanabilirler. Yarışma sınavını kazanıp denetmen yardımcısı olarak ataması yapılanlar kadro ve derecelerine göre maaşlarını almaktadırlar. Göreve yeni başlayan bir vergi denetmeni net asgari ücretin 4 katı dolayında maaş almaktadır. Derece ve kademesi arttıkça ücretler de artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Vergi Denetmeni tanıtımı sayfasından Vergi Denetmeni Ne İş Yapar? Vergi Denetmeni Çalışma Alanları, Vergi Denetmeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Vergi Denetmeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Vergi Denetmeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Vergi Denetmeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Vergi Denetmeni meslek tanımı 6040 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi