Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Sağlık Kurumları İsletmecisi Kimdir, Ne İş Yapar, Sağlık Kurumları İsletmecisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriSağlık Kurumları İsletmecisiTANIM 
Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

GÖREVLER 
İşletmenin sağlık politikasını oluşturur. İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir. Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir. Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar. Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar. Sağlık alanındaki gelişmeleri izler. Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır. Muayene ve sağlık ücretini saptar, Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Bilgisayar, Kırtasiye Malzemeleri, Diğer Büro Malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş, 
Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip, Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen, Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen, Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen, Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında verilmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde de önlisans düzeyinde mesleğin eğitimi verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Mesleğin lisans eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA2) puanı almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" lisans programını tercih etmek gerekmektedir. Meslek Liselerinin Yaşlı Hizmetleri Alanından mezun olanlar "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" (açık öğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Eşit Ağırlıklı (EA1)" puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir. Eğitim süresince öğrencilere; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler. Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 45 katına kadar yükselebilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları ve Hastaneler, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sağlık Kurumları İsletmecisi tanıtımı sayfasından Sağlık Kurumları İsletmecisi Ne İş Yapar? Sağlık Kurumları İsletmecisi Çalışma Alanları, Sağlık Kurumları İsletmecisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Sağlık Kurumları İsletmecisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Sağlık Kurumları İsletmecisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Sağlık Kurumları İsletmecisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Sağlık Kurumları İsletmecisi meslek tanımı 10130 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi