Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Veteriner Hekim Kimdir, Ne İş Yapar, Veteriner Hekim Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin Özellikleri



Veteriner Hekim



TANIM 
Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. 

GÖREVLER 
Hayvanların hastalıklarını teşhis eder, İlaç veya ameliyatla tedaviye karar verir, Hayvanları hastalıklara karşı korumak için aşı yapar, Hayvan sürülerini ve mandıraları kontrol eder, Hayvanların yavrulaması ve bakımı hakkında bilgi verir, Gıda temizliği ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını kontrol eder. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Steteskop, laboratuar aletleri, her türlü cerrahi malzemeler, Yapay tohumlama alet ve malzemeleri, 
Aşı, serum ve tedaviye yönelik ilaçlar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Veteriner hekim olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen, Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan, Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan, Çabuk ve doğru karar verebilen, Sabırlı, dikkatli, düzenli, Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam, Sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Veteriner hekimler, büroda çalıştıkları gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkları görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda da kalabilirler. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca hayvanlardan gelebilecek herhangi bir saldırı ile karşılaşabilirler. Veteriner hekim normal çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Veteriner hekimler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayiinde, belediyelerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Laboratuarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilir ve kendi kliniklerini açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen üniversitelerin veterinerlik fakültelerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli "Sayısal (SAY2)" puan almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eğitimleri süresince öğrenciler; Fizik, Kimya, Zooloji, Botanik, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, İç Hastalıkları, Cerrahi, Farmakoloji, Parazitoloji, Bakteriyoloji, Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Irkları, bunların bakım metotları, hastalıkları, yapağı, tiftik, deri gibi hayvan ürünlerinin üretimi ve Patoloji, Et ve Süt gibi Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Teknolojisi, HayvanlarınSuni ve Tabii Tohumlama Metotları, üretilmesi, dahiliye, cerrahi, doğum gibi konuları kapsayan dersler almakta ve kliniklerde hasta hayvan üzerinde uygulama yapmaktadırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 
Akademik kariyer yapabilirler. Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Besin Hijyeni, Klinik (Cerrahi, Doğum vb.) gibi alanlarda uzmanlaşabilir, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarınyönetim kademelerinde yer alabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 
Hayvan sağlığı teknikerliği, tıp doktorluğu. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden, çeşitli kurum ve kuruşların burslarından yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan veteriner hekimler, işe ilk başladıklarında, asgari ücretin 2 katından az olmamak üzere ücret almaktadırlar. Bu ücret, hizmet süreleri, uzmanlı alanları, çalıştıkları kurum ve kuruluşların yapısı ve büyüklüğüne gör değişebilmektedir. Kendine ait işyeri olanların kazanç durumu çok değişkendir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Veteriner Hekim tanıtımı sayfasından Veteriner Hekim Ne İş Yapar? Veteriner Hekim Çalışma Alanları, Veteriner Hekim Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Veteriner Hekim Mezunları Ne İş Yaparlar? Veteriner Hekim Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Veteriner Hekim mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Veteriner Hekim meslek tanımı 14580 kez okunmuştur.







Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi