Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Halkbilimci (Folklorcu) Kimdir, Ne İş Yapar, Halkbilimci (Folklorcu) Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriHalkbilimci (Folklorcu)TANIM 
Halkın geleneklerine dayalı maddi ve manevi (dil, edebiyat, hukuk, yönetim, el sanatları, halk hekimliği vb.) bütün kültür öğelerini ve kültürler arasındaki benzerlikleri, farklılıkları belirleyip, araştıran, değerlendiren kişidir.

GÖREVLER 
Çeşitli sosyal gruplar arasında yaşayarak onların gelenekleri, inançları, töreleri, müzikleri, oyunları, edebi ürünleri, el sanatları, halk hekimliği, mimari ve müzecilik gibi konularda gözlemler yapar, 
Bireysel ve grup halinde davranışlarını yorumlayabilmek için, bazı gruplara ve bireylere anket uygular,Sosyal grupların dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme ve toplumsal değişim konularında araştırmalar yapar.Yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak halkın hizmetine sunar, Gözlemlerini görsel veya işitsel bantlara kaydeder, Gerek Türk kökenli toplulukların gerekse komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle kültürler arası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olur, Topladığı bütün verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Fotoğraf makinesi, Teyp, kamera, film, soru kağıtları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Halkbilimci (folklorcu) olmak isteyenlerin; Türk dilini ustalıkla kullanabilen, sosyal bilimlerde araştırma yapmaya meraklı, Gözlem yapmaktan hoşlanan ve gözlem sonuçlarını raporlaştırabilen, 
İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanan kimseler olması gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Halkbilimciler (folklorcular), araştırma yaparken, bizzat araştırma yapılan alanda bulunurlar. Konusunun çeşitliliği nedeniyle her türlü ortamda bulunabilirler. Yapılan araştırmaların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile raporlaştırma işlemlerini büro ortamında yaparlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Bu bölümden mezun olanlar, günümüzde, kendi branşlarıyla ilgili Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi, ayrıca kitle iletişim araçlarında (radyo, TV, basınyayın) görev alabilirler. Kendi olanaklarıyla çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, gibi bölümlerinde çalışabilirler. 
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin "Halkbilimi" ile "Türk Halk Bilimi" programlarında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) "Halkbilimi veya Türk Halk Bilimi" lisans programları için yeterli "Sözel (SÖZ2)" puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Halkbilimi" veya Türk Halk Bilimi" lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, İstatistik, Aile Antropolojisi (Dünya, Aile, Evlenme ve Akrabalık İlişkileri ve Türkiye Örneği), Köy Sosyolojisi, Görsel Antropoloji ve Belgeleme, Sosyal Psikoloji, Kültür ve Kişilik, Kültür Değişmeleri, Kent Antropolojisi, Demografi, Beşeri Coğrafya, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Sosyal Antropolojide Alan Araştırmaları ve Uygulamalar gibi derslerle birlikte, son sınıfta uygulama olarak sahada bir tez çalışması yapılır. 

MESLEKTE İLERLEME 
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (master) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir Başka iş yerlerinde çalışanlar ise, bulundukları bölümlerde gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak, yönetim kadrolarında çalışabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 
Antropolog, sosyal psikolog, sosyolog. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler. Eğitim sonrası bazı kamu kurumlarında (Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi gibi) araştırmacı olarak görev yapanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar. 
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Halkbilimci (Folklorcu) tanıtımı sayfasından Halkbilimci (Folklorcu) Ne İş Yapar? Halkbilimci (Folklorcu) Çalışma Alanları, Halkbilimci (Folklorcu) Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Halkbilimci (Folklorcu) Mezunları Ne İş Yaparlar? Halkbilimci (Folklorcu) Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Halkbilimci (Folklorcu) mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Halkbilimci (Folklorcu) meslek tanımı 3843 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi