Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Ev Ekonomisti Kimdir, Ne İş Yapar, Ev Ekonomisti Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriEv EkonomistiTANIM 
Kırsal yörelerdeki aileleri, ekonomik düzeylerini yükseltmek ve yaşayışlarını iyileştirmek amacıyla, mevcut kaynaklarını (parazaman vb.) daha verimli kullanmaları konusunda eğiten kişidir. 

GÖREVLER 
Çalışma yapacağı yerleşim bölgesinin kültürel, ekonomik ve sosyal durumu hakkında ön araştırmalar yapar, Çalışma programları dahilinde bireysel ve grup çalışmaları yapar, Kırsal kesimde yaşayan aile üyelerine yeni bilgi ve teknikler öğretir, mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur, Tüketicinin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim göreleri yapar, Köy kadınlarına ev idaresi, gıdabeslenme, çocuk bakımı, aile sağlığı konularında sahip oldukları kaynak ve olanakları değerlendirici bilgiler verir, Ev aletlerinin, yiyecek ve giyeceklerin seçilmesi ve kullanılması hakkında ev kadınlarına önerilerde bulunur. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Görsel araçlar (TV, video, tepegöz, sinema filmi, slayt), El becerilerine yönelik örnek ürünler, Çeşitli eğitim araç, gereçleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Ev ekonomisti olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe, Başkalarını etkileme gücüne, Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlama gücüne, Başkalarına yardım etme isteğine sahip olan, Sosyal bilimlere ilgi duyan, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Ev ekonomistleri zaman zaman kırsal bölgelerde, köy evlerinde görev yaparlar. Bu bakımdan devamlı seyahat etmeleri gerekir. Ev ekonomistleri çalışırken birinci derecede insanlarla etkileşim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Ev ekonomistleri; kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, orta dereceli okullarda, halk eğitim merkezlerinde, hastane, okul, kreş ve huzurevleri gibi yerlerde çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin Ev Ekonomisi bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bu alanda öğrenim görebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA2)" puanı almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
4 yıl süreli eğitim programının amacı; ailenin tüm kaynaklarını rasyonel ve ekonomik olarak kullanabilecek, çağdaş yaşamda ailenin fonksiyonlarını yüklenen kurumlarda çalışabilecek, teknik bilgi ve becerilere sahip elemanlar yetiştirmektir. Eğitim süresince; Kimya, Matematik, Anatomi ve Fizyoloji gibi temel fen bilimleri dersleri, Sosyoloji, Eğitim Psikolojisi gibi sosyal bilim dersleri ile Gıda Teknolojisi, Kırsal Çevre Sorunları, Aile Sağlığı ve İlk Yardım, Köy El Sanatları, Okul Öncesi Eğitim, Giyim ve Tekstil, Hastalıklarda Diyet gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Öğrenciler uygulama derslerinin yanısıra halk sağlığı merkezlerinde ve çeşitli illerde alan çalışmaları da yaparlar. 

MESLEKTE İLERLEME 
Kamu kuruluşlarında çalışanlar idari kademelerde görev alabilirler. Yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 
Sosyal çalışma uzmanlığı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Durumları uygun olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanabilirler. Kamu kuruluşlarında görev alan yeni mezun meslek elemanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılır, ayrıca görevin yürütülmesi için köylere gidildiğinde günlük harcırah ödenmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

TANIM 
Ev tekstil ürünlerinin (mutfak takımları, nevresim takımları, tül ve perdeler, banyo takımları, yatak örtüsü ve pikeler, hurçlar, yastıklar, sehpa, masa ve dolap örtüleri v.b) model tasarımları, kalıp hazırlama, kesim, dikim, süsleme, ütü, ürün kontrolü ile paketlemesini yapan kişidir. 

GÖREVLER 
Yapılacak ürün ile ilgili model tasarımı yapar, Uygun kumaş ve süsleme malzemelerini seçer, Kullanılacak kumaş ve süsleme malzemelerinin miktarını hesaplar, Ürün ile ilgili kalıpları hazırlar, Parçaların kesimini yapar, İşe uygun makineyi seçer ve kullanır, Uygun dikiş ve süsleme tekniklerini çalışır, Ürünün ütüsünü, kontrolünü ve paketlemesini yapar. İş akışı ile ilgili planlamayı yapar, Alanı ile ilgili moda ve gelişmeleri takip eder. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Modeller, Kumaşlar, Süsleme ve dolgu malzemeleri, Dikiş ve nakış makineleri, Kesim bıçakları ve ütüleri, Kalıplar, Makas, Cetvel, Dikiş malzemeleri, Bilgisayar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Ev tekstil konfeksiyon teknisyeni olmak isteyenlerin ; Yaratıcı çalışmalar yapabilen, Dikiş dikme ve nakış işlemekten hoşlanan, Uzun süre ayakta ve makinede çalışmaya dayanıklı, Göz, el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, Dikkatli ve tedbirli, Araştırıcı, Modayı, gelişmeleri ve piyasayı takip eden, İnsan ilişkilerinde başarılı, 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Ev tekstil konfeksiyon teknisyenleri, ev tekstili konfeksiyon ürünlerinin üretimini yapan fabrika, atelye ya da özel butiklerde çalışırlar. 
Çalışma ortamı makinelerin çalışmasından dolayı gürültülü ve tozludur. Kesici ve elektrikli aletlerle çalışıldığı için iş kazası riski olabilir. İşveren, diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halinde çalışılır. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Günümüzde bu meslek oldukça önem kazanmaktadır. Konfeksiyon alanında çalışmak isteyenlerin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Bu alan emekyoğun yapısı nedeniyle geniş bir istihdam yapısına sahiptir. Çalışmalar daha çok özel sektör tarafından yapılmaktadır. Kişiler kendi işletmelerini de açabilmektedirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin Eğitimi, Anadolu Kız Teknik / Anadolu Kız Meslek / Kız Meslek Lisesi Tekstil Konfeksiyon Alanının Ev Tekstili dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Mesleğin eğitimine girebilmek için; Anadolu teknik ve Anadolu kız meslek liselerine girmek için, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına müracaat etmek, tekstil konfeksiyon alanını tercih etmek ve başarılı olmak gerekmektedir, Kız meslek lisesi için öğrencilerin en az ilköğretim okulu mezunu olması, bünyesi ve sağlık durumunun gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olması gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitimi, Anadolu kız / Anadolu Meslek Liseleri, Kız Meslek Liselerinde 4 yıldır. Anadolu Teknik liselerinde ve teknik liselerde de 4 yıldır. Eğitimde; Öğrencilere önce konular hakkında bilgi verilir. 
Anlatılan konuların uygulama teknikleri gösterilir. Bilgi ve tekniklere göre öğrencinin uygulama yapması sağlanır. Araştırmacı ve yaratıcı yönleri geliştirilir. Dikkatli, pratik, kurallara uygun çalışma alışkanlıkları kazandırılır. Ayrıca; Tekstil konfeksiyon ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırılır. Ev tekstil konfeksiyon alanına giren tüm ürünler ile ilgili uygulamalar yapılır. İşletmelerde mesleki eğitimi yapılarak öğrencilerin iş ortamını ve sektörün uygulama tekniklerini tanımaları sağlanır. 

MESLEKTE İLERLEME 
Meslek elemanları çalıştıkları işyerinde bölüm şefi ve atölye şefi düzeyine kadar ilerleyebilir. Meslek lisesi tekstil konfeksiyon bölümü mezunları istedikleri taktirde meslek yüksekokullarının Deri Konfeksiyon, Kostüm Tasarımı, Tekstil, ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gerekli koşulları sağlamaları halinde bu bölümlere yerleştirilebilirler. Ayrıca meslek liselerinin Tekstil Konfeksiyon bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği ve Hazır Giyim Öğretmenliği, Moda Tasarımı (Endüstriyel sanatlar yüksekokulu) Moda Tasarımı Öğretmenliği, Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği Lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
3308 sayılı kanun gereği 3. sınıfta işletmelerde eğitim görürler. İşletmelerde eğitim gördükleri sürede asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret alırlar. Öğrenciler eğitim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilir. Eğitim tamamlandıktan sonra aylık kazanç çalışılan işletmenin ücret politikası ve toplu iş sözleşmelerine göre belirlenmektedir. Kendi işyerlerinde çalışanlar ise yaptıkları işin yoğunluğuna göre kazanç sağlamaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları , Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi , Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

Ev Ekonomisti tanıtımı sayfasından Ev Ekonomisti Ne İş Yapar? Ev Ekonomisti Çalışma Alanları, Ev Ekonomisti Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Ev Ekonomisti Mezunları Ne İş Yaparlar? Ev Ekonomisti Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Ev Ekonomisti mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Ev Ekonomisti meslek tanımı 4920 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi