Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Frezeci Kimdir, Ne İş Yapar, Frezeci Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriFrezeciTANIM 
Freze tezgahında, metallerin iç ve dış yüzeylerinden talaş kaldırarak bölüntüler, kanallar, profil kanal ve yüzeyler açan kişidir. 

GÖREVLER 
Freze tezgahını çalışmaya hazırlar, Yapılacak işe göre tezgahta kullanacağı çakıları seçer, Talaş kaldıracağı malzemenin ve kesicinin cinsine göre, devir sayısını seçer, işin gereğine göre işlemi elle veya otomatik olarak sürdürür, Kesicinin körlenmemesi ve işlenen yüzeyin kaliteli olması için, işlenen malzemenin ve kesicinin cinsine göre soğutma sıvısını seçer ve kullanır, İşlem sırasında tezgahın hassas ölçü tamburlarını kullanır, ayrıca ölçü aletleri ile işlenen parçanın ölçülerini sık sık kontrol eder, İşlem tamamlanınca tezgahı durdurur, yapılan işi sökmeden önce ölçü kontrollerini bir kez daha yapar, Kesiciyi söker temizler, yerine takar, Tezgahın basit bakım ve temizliğini yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Freze tezgahı, planya başlığı, mengene ve iş bağlama aparatları, dişli takımı ve aparatları, freze modül çakıları, bölüntülü döner tabla, freze malafaları, ayarlı destek, ölçme ve kalite kontrol aletleri, frezecilikle ilgili çizelgeler, iş güvenliği ile ilgili araç ve gereçler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Frezeci olmak isteyenlerin; Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilme gücüne ve görme keskinliğine sahip, Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Ölçmekalite kontrol aletlerini kullanabilecek ölçüde, el ve gözünü eşgüdümle ve ellerini ustalıkla kullanabilen, Dikkatli, iş güvenliği konusunda duyarlı, Uzun süre ayakta durabilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Frezeciler fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışmalar yarı açık ya da kapalı yerlerde yapılır. Çalışma ortamı metal tozları ile yüklü ve gürültülüdür. Frezeciler birinci derecede metalle ve makinelerle ilgilidirler ve iş sürekli ayakta yürütülür. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Frezeciler makine ve makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Makine ve aletlerin artması tamir ve bakım sorununu birlikte getirmiştir. Bunun yanında çeşitli sanayiler için dişli parça vb. üretimi de gereklidir. Dolayısıyla meslek elemanlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kendi işyerini kurmak isteyenlerin belirli bir sermaye birikiminin olması gerekir. Gelecekte meslekte teknolojik gelişmeye paralel olarak tezgahların bilgisayar sistemine bağlanması (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol Sistemi) mesleği ve mesleği yürüten kişilerde aranan özellikleri büyük ölçüde etkileyecektir. Bilgisayar kullanımı büyük önem kazanacaktır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Yeterli sayıda çırak müracaatı olması durumunda, tüm mesleki eğitim merkezlerinde freze mesleğine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. Endüstri meslek liselerinde frezecilik adı altında belli bir bölüm olmamakla birlikte tesviye bölümü içerisinde mesleğe ilişkin bilgi ve beceriler verilmektedir. Halen çeşitli il ve ilçelerimizde bulunan endüstri meslek liselerinde tesviye bölümü mevcuttur. Mesleğin eğitimi ayrıca ustaçırak ilişkileri yoluyla işyerlerinde pratik olarak verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Endüstri meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve okula giriş şartlarını taşımak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Frezeci mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Endüstri meslek liseleri tesviye bölümlerinde eğitim süresi 3 yıldır. İşletmelerde ustaçırak ilişkileri çerçevesinde öğrenilen mesleki eğitimde belirli bir süre olmamakla birlikte, yapılan araştırmalarda bu sürenin 36 yıl arasında değiştiği ifade edilmiştir. 

MESLEKTE İLERLEME 
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Frezeci mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. Halen çalıştıkları kamu ve özel işyerlerince açılan kısa süreli kurslara devam eden ustalar teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin mesleğe etkileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar. 

BENZER MESLEKLER: 
Tesviyecilik, tornacılık, vargelplanyacılık, taşlama alet bilemeciliği, rektifiye tezgah oparatörlüğü, modelci ve takımcılar. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
İşletmelerde pratik eğitim gören öğrencilere eğitim süresi boyunca işveren tarafından yaşlarına uygun asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret ödenir. Eğitim süresince öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Frezecilerin, yapılan araştırmalarda küçük ve orta ölçekli sanayide en fazla ücret alan grup olduğu ifade edilmiştir. Sanayinin can damarı olan motor parçaları freze tezgahlarında işlenmektedir. Ortalama asgari ücretin 4-6 katı arası ücret alırlar. Kendi işini kurabilenlerin kazancı daha fazla artmakla birlikte işyeri kurma maliyetleri de çoktur. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Frezeci tanıtımı sayfasından Frezeci Ne İş Yapar? Frezeci Çalışma Alanları, Frezeci Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Frezeci Mezunları Ne İş Yaparlar? Frezeci Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Frezeci mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Frezeci meslek tanımı 5263 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi