Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Matbaa Öğretmeni Kimdir, Ne İş Yapar, Matbaa Öğretmeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriMatbaa ÖğretmeniTANIM 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER 
Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Matbaa öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, 
İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, 
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, 
Matbaa bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makinalar ve eğitim setleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Matbaa bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Matbaa öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü, karanlık, tozlu ve boya kokusu olabilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Teknik eğitim fakültelerinin matbaa öğretmenliği veya baskı teknolojisi öğretmenliği bölümlerini bitirenler, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının matbaa bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak, Dizgi, Baskı (Tipo, Ofset), Reprodüksiyon ve Klişe, Cilt ve Serigrafi, Klasik Ciltçilik branşlarında ders verirler. Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi Teknik eğitim fakültelerinin "Matbaa Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA-1)" puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Yazı ve Tipografi, Matbaa Terminolojisi, Fotoğrafi, Genel Dizgi Teknolojisi, Elektronik Dizgi Sistemleri, Ofset Baskı Teknolojisi, Montaj Sistemleri, Baskı Kalıp Teknolojisi, Ciltleme, Elektronik Baskı Teknolojisi, Baskı Teknikleri, Renk Bilgisi, Kartonaj, Ofset Baskı Makineleri, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş; Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 
Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER
Matbaa teknikeri, matbaa teknisyeni, ofset baskı teknisyeni, cilt ve serigrafi teknisyeni, serigrafi teknikeri, fotoğraf teknikeri.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Matbaa Öğretmeni tanıtımı sayfasından Matbaa Öğretmeni Ne İş Yapar? Matbaa Öğretmeni Çalışma Alanları, Matbaa Öğretmeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Matbaa Öğretmeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Matbaa Öğretmeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Matbaa Öğretmeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Matbaa Öğretmeni meslek tanımı 3006 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi