Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

İstatistikçi Kimdir, Ne İş Yapar, İstatistikçi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriİstatistikçiTANIM 
Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen, derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunan kişidir. 

GÖREVLER 
Hangi alanda ve hangi konuda bilgi toplayacağını belirleyerek konuyla ilgili plan yapar, İstenen bilgiyi almayı sağlayacak soru listesi (anket) hazırlar, Soru listesinin uygulanacağı grubun niteliklerini ve sayısını belirler, uygulayacak kişileri eğitir, Toplanan bilgilerin uygun yöntemlerle bilgisayara yüklenmesini sağlar, Bilgileri sınıflandırır, aralarındaki ilişkiyi belirler, Küçük bir gruptan elde edilen bilgilerin daha geniş gruplarda ne derece geçerli olduğu konusunda tahminlerde bulunur, testler yapar, Bilgileri tablolara işler, etkili bir biçimde sunumu için grafikler hazırlar, Değişik bilgi toplama yöntemleri önerir ve geliştirir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Bilgisayar, istatistiksel paket programları, Hesap makinesi, İstatistik tablo ve cetveller. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
İstatistikçi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme, soyut düşünme yeteneğine sahip, Derinliğine araştırmaya meraklı, Dikkatli, sabırlı, Ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
İstatistikçiler genellikle büroda bilgisayar başında çalışırlar. Bilgi toplama aşamasında zaman zaman alan çalışması yaparlar. Çalışma saatleri düzenlidir, ancak işin niteliği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Çalışırken birinci derecede verilerle, özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
İstatistikçiler; hastanelerin istatistik bürolarında, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türk Standartlar Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri, bankalar, emniyet teşkilatı (özellikle trafik alanında) gibi kamu kuruluşlarının araştırma ve bilgisayar birimlerinde çalışırlar. Ayrıca piyasa ve kamuoyu araştırma şirketlerinde görev yapabilirler. Üniversitelerin istatistik bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleki eğitim, çeşitli üniversitelere bağlı fen-edebiyat ve fen fakültelerinin "İstatistik", bölümünde verilmektedir. 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIMesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "İstatistik", lisans programı için yeterli "Sayısal (SAY-2)" puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "İstatistik", lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; istatistiğin işlevleri ve temel kavramları,yüzdeler ve oranlar, olasılık tanımı, değişken kavramı, ortalamalar ile ilgili uygulamalar, tahmin ve tahmin yöntemleri, örnekleme ve tamsayılar, simetri ve başlıklı ölçüler, araştırma çeşitleri, problem seçimi, bilgisayarın tanımı, sınıflandırılması, programlama olgusu, çok değişkenli istatistik teknikleri ve testleri, karar ve karar alma ortamları, unsurlar, kalite kontrol, bilimsel yöntem ve istatistiğin yeri, deney tasarım ilişkileri, proje kavramı ve çalışmaları gibi konularla, Ekonomi, Ekonometri, Halkla İlişkiler, Yönetime Giriş, İşletme, İktisat gibi dersler verilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 
Mesleki eğitimlerini tamamlayan istatistikçiler kamu sektöründe görev alırlarsa, çeşitli kademelere yükselebilirler. (şef, müdür yard., müdür vb.) Meslek elemanları üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmak isterlerse, akademik olarak yükselme olanağına sahip olurlar (master, doktora yapabilir daha sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler). İstatistikçiler matematiksel ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, bilgi istemleri, aktüerya ve sigortacılık alanında uzmanlaşabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 
Matematikçilik, sistem analistliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredi hizmetlerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan yararlanabilirler. Eğitimin tamamlanmasından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilk defa göreve başlayanlar teknik eleman olarak 8. derecenin 1. kademesinden maaş alırlar. Özel kuruluşlarda ise, çok daha yüksek ücretle çalışma olanağına sahiptirler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

İstatistikçi tanıtımı sayfasından İstatistikçi Ne İş Yapar? İstatistikçi Çalışma Alanları, İstatistikçi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, İstatistikçi Mezunları Ne İş Yaparlar? İstatistikçi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak İstatistikçi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

İstatistikçi meslek tanımı 12391 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi