Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

İşletme Mühendisi Kimdir, Ne İş Yapar, İşletme Mühendisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin Özellikleriİşletme MühendisiTANIM 
Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği konusunda bilgi sahibi olan kişidir. 

GÖREVLER 
Üretimde işgücü, para ve malzemenin en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar, İşletmelerde üretim faaliyetleri, üretilen ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlar, İşletmelerde, atölyelerde planlama, pazarlama ve finansman, insan kaynakları bölümlerinde görev alarak iletişim ağını güçlendirir, 
Üretim mühendisleri ile işletmeciler arasında iletişimi sağlar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Çalıştığı alanla ilgili özel aletler ve hammaddeler, Bilgisayar, İmalat ve tasarımda kullanılan paket programlar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
İşletme mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Sayısal düşünme yeteneğine, Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip, 
Yüksek başarma güdüsü olan ve yaratıcı, Matematik ve sosyal bilimlere ilgili, Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, Zamanı iyi kullanabilen, Ekip çalışması yapabilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
İşletme mühendisleri kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabilirler (sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri ve vergi daireleri personeliyle etkileşimde bulunabilirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Büyük işletmelerde, fabrikalarda ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, pazarlanması, finansmanı, organizasyonu ve kalite kontrolünde mühendis ve yönetici olarak görev yaparlar. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleki eğitim, İşletme Fakültelerinin "İşletme Mühendisliği" bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
İlgili bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli "Sayısal (SAY-2)" puan almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Fizik, Matematik, Kimya, Statik gibi temel mühendislik dersleri ile birlikte, İşletme Ekonomisi, Ekonomi, Maliye, Hukuk, Sosyal Psikoloji, Genel Muhasebe, İstatistik Yöntemleri, Yönetim Muhasebesi, Ulusal Gelir ve İstihdam, Üretim Yönetimi, Ekonometri, Finansman, Pazarlama Yönetimi, İşletme Hukuku, Matematiksel Ekonomi, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Araştırması, Ticaret Hukuku, Yöneylem Araştırması, Kalite Kontrol, Tesis Planlama, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret, Kamu İşletmeciliği, Türk Vergi Sistemi, İşletme Politikası başlıklı branş dersleri okutulur. Okutulan derslerin bir bölümü temel mühendislik, bir bölümü işletmecilik ve bir bölümü de sayısal derslerdir. Öğrenciler ayrıca, bir kamu veya özel sektör işletmesinde üretim bölümlerinde ve idari bölümlerde staj yapmak zorundadırlar. 

MESLEKTE İLERLEME 
İşletme mühendisleri gelişen sanayi ve teknolojiye ayak uydurabilmek için bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştirebilirler, 
Üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler, 
Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler. 

BENZER MESLEKLER: 
Endüstri mühendisi, işletmeci, iktisatçı, yönetici, denetici, çalışma ekonomisti. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
İşletmeler kendi ücret politikasıyla tespit ettiği miktarda stajyer öğrencilere ücret ödemektedir. Bazı kuruluşlarca karşılıklı veya karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca kredi verilmektedir. Eğitim sonrasında işletme mühendislerine verilen ücret kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

İşletme Mühendisi tanıtımı sayfasından İşletme Mühendisi Ne İş Yapar? İşletme Mühendisi Çalışma Alanları, İşletme Mühendisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, İşletme Mühendisi Mezunları Ne İş Yaparlar? İşletme Mühendisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak İşletme Mühendisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

İşletme Mühendisi meslek tanımı 3295 kez okunmuştur.
E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi