Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Ziraat Makineleri Tamircisi Kimdir, Ne İş Yapar, Ziraat Makineleri Tamircisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriZiraat Makineleri TamircisiTANIM 
Ziraat makine ve aletleri olarak kullanılan ekme, biçme, sulama ve ilaçlama araçlarında ortaya çıkan bozuklukları belirleyip onaran kişidir. 

GÖREVLER 
Makinenin şemasını okur,Bozulan kısmı belirler,Parça değiştirmek gerekiyorsa yeni parçayı sağlar,
Bozulan kısmı onarır,Yeni veya onarılmış makineyi ayarlar ve dener.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Sac işleme alet ve makineleri, Sıcak demircilik ocağı, alet ve takımları, Torna, freze, vargel ve planya tezgahı, punto kaynağı, Çeşitli ölçü aletleri (şerit metre, çelik cetvel, sürmeli kumpas, Markalama aletleri (pleyt, V yatağı, gönye, mihengi, çelik uçlu pergel, nokta, çekiç vb.), Kaynak makineleri, Çeşitli anahtarlar, Teknik resim araç ve gereçleri (resim masaları, T cetveli, pergel, iletki, resim kalemleri, silgi vb. araç ve gereçler).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Ziraat makineleri tamircisi olmak isteyenlerin;Normal düzeyde genel yeteneğe,Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,Göz, ayak ve ellerini ustalıkla kullanabilme becerisine sahip,Bedence güçlü ve dayanıklıDikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Ziraat makineleri tamircileri fabrika ve atölye ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı gürültülüdür. Kişi atölyede onarım işi yapıyorsa çalışmalarında oldukça bağımsız olup birinci derecede aletlerle ilgilidir. Fabrikada ise diğer çalışanlarla işbirliği halinde çalışmak durumundadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
İstihdam durumuna sektörel açıdan bakıldığında, yoğunluğun özel sektörde olduğu ve mesleğin kendi işini kurmaya elverişli olduğu görülür. Kamu sektöründe çalışma imkanı sınırlıdır ve erkeklerin bu alanda yoğunlukla çalıştığı belirlenmiştir.Tarım sektörünün ülkemizin mevcut potansiyeli içinde özel bir yeri bulunmaktadır. Üretim kalite ve verimliliğinin artması büyük ölçüde tarımda makine ağırlığına, bu makinelerin endüstriyel gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenip geliştirilmesine bağlıdır. Bu yüzden ziraat alet ve makineleri alanında alt yapı teşkil edecek eğitim ve öğretim görmüş insanlara ihtiyaç vardır ve olacaktır.Tarımın ağırlıklı olduğu yörelerde iş bulma imkanı daha fazladır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ziraat Makineleri Tamirciliğine yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;En az ilköğretim okulu mezunu olmak,14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim lise ve daha üst düzeyde genel eğitim almış olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır.Eğitim sırasında öğrenciler;Teknik resim nedir, resim çiziminde kullanılan araç, gereçler ve bunların kullanılması ile teknik resim çizimi ve okunmasını,
Atölye imalat tezgahlarının tanınması, çalışma prensipleri ve kullanımını,Ziraat makine ve aletlerinin çalışma prensiplerini, teknik hesaplar yapmayı, iş kazalarına karşı önlem almayı,Ziraat makine ve aletlerinin (gübre dağıtım makineleri, ekimdikim makineleri, bitki korumada kullanılan alet ve makineleri, hasat ve harman makineleri, toprak işleme aletleri) arızalarını tespit etmeyi ve arızanın giderilmesini,İşyerinin tertip ve düzeni, verimli çalışma şartlarını öğrenirler.

MESLEKTE İLERLEME 
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Meslekte ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.Meslek lisesi mezunları da doğrudan ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar bağımsız işyeri açabilirler.

BENZER MESLEKLER: 
Tornacı, kaynakçı,
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
Mesleki eğitim merkezlerine devam eden meslek adaylarına, pratik eğitimleri süresince işverenlerce asgari ücretin brüt tutarının %30'undan az olmamak kaydı ile ücret ödenir. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.Eğitim sonrasında ustalık seviyesine ulaşmış kişiler genellikle asgari ücretin 2-3 katı üzerinde gelir elde ederler. Mesleki tecrübeleri, iş koşulları, mesleki başarı durumu kişilerin pazarlık gücünü artıracağından bu hususlar gelir düzeyini de yükseltir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Ziraat Makineleri Tamircisi tanıtımı sayfasından Ziraat Makineleri Tamircisi Ne İş Yapar? Ziraat Makineleri Tamircisi Çalışma Alanları, Ziraat Makineleri Tamircisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Ziraat Makineleri Tamircisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Ziraat Makineleri Tamircisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Ziraat Makineleri Tamircisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Ziraat Makineleri Tamircisi meslek tanımı 1758 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi