Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Tesisat Öğretmeni Kimdir, Ne İş Yapar, Tesisat Öğretmeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriTesisat ÖğretmeniTANIM 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tesisat (sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, soğutma ve iklimlendirme, doğalgaz) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. 

GÖREVLER 
Tesisat meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangiyaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Tesisat öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ 
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, 
Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, TV., video, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), Tesisat bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makinalar ve eğitim setleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Tesisat öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Tesisat öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı tozlu, yağlı ve gürültülüdür. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının tesisat teknolojisi, soğutma ve iklimlendirme, tesisat, kalorifercilik, ısıtmahavalandırma, soğutma havalandırma ve benzeri bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin "Tesisat Öğretmenliği" veya "Enerji Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bu bölümlere girebilmek için öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli "Sayısal (SAY1)" puan almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Tasarı Geometri, Temel İmalat İşlemleri, Kaynak Tekniği, Cisimlerin Dayanımı, Sıhhi Tesisat Tekniği, Elektroteknik, ElektrikElektronik Bilgisi, Sıhhi Tesisat Projesi, Isıtma Tekniği, İklimlendirme, Çevre Koruma, Termik Santraller, Soğutma Sistemleri, Hidrolik Santraller, Akışkanlar Mekaniği, Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar. 

BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU 
Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında, teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 
Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler. 

BENZER MESLEKLER: 
Makine mühendisliği, metal işleri öğretmenliği, tesisat teknikerliği, sıhhi tesisat teknisyenliği, doğalgaz teknisyenliği. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Tesisat Öğretmeni tanıtımı sayfasından Tesisat Öğretmeni Ne İş Yapar? Tesisat Öğretmeni Çalışma Alanları, Tesisat Öğretmeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Tesisat Öğretmeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Tesisat Öğretmeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Tesisat Öğretmeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Tesisat Öğretmeni meslek tanımı 3894 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi