Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri Kimdir, Ne İş Yapar, Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriTermik Sant. Enerji Üretimi TeknikeriTANIM 
Termik santrallerde enerji üretimi aşamasında her türlü elektriksel donanım ve elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarımı işlerinde elektrik /elektronik teknisyeni ile elektrik mühendisi/elektronik mühendisi arasında görev yapan ara elemandır.

GÖREVLER 
Elektrik ve elektronik mühendisinin veya kendisinin yetki alanı içerisinde hazırlamış olduğu plana göre;Tesislerin kurulması aşamasında görev alır,Makine ve techizatı çalıştırır,Sistem içerisinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder,Makinelerinin periyodik bakım ve onarımını verilen talimatlar doğrultusunda yapar,Çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına çalışır, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler,Periyodik olarak verileri toplar, analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde düzenleyerek ilgililere sunar,Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Kontrol aletleri (Voltmetre, ampermetre, avometre, mikrometre ,kompresör vb.)Tesislerin kurulum, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları, anahtar takımları el ölçme elemanları, test cihazları vb.,Güvenlik için gerekli malzemeler (izole eldiven, baret yüz siperi, emniyet kemeri, izole ayakkabı vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Termik santrallerde enerji üretimi teknikeri olmak isteyenlerin;Matematik ile fen bilimlerinden fizik ve kimya bilimine ilgili ve bu alanda başarılı, Bedensel ve zihinsel herhangi bir özürü olmayan, Dikkatli, tedbirli ve sabırlı ,Sorumluluk duygusu gelişmiş,Mekanik ve yönerge izleme yeteneği olan, 
Ekip çalışmasına yatkın,Zor şartlar altında çalışabilen, çabuk ve doğru karar verebilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Termik santrallerde enerji üretimi teknikerleri, termik santrallerde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Termik santral işletme sahası içerisinde sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında açık havada da çalışırlar. Veri analizi, raporlama vb. işler için ise büro ortamında çalışır. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve çok büyük mali kayıplara yol açabilir. Termik santral enerji üretimi teknikerleri birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir. Görev yaptığı kimselerle ekip halinde ve koordineli olarak çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültülü, nemli ve bazı departmanlarda radyasyonludur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Meslek elemanları Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, Makine Kimya Endüstrisi, gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklar gibi kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilmektedirler.Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Bu durum alternatif elektrik üretimi ile ilgili araştırma geliştirme ve tesislerinin kurulması sonucunu doğurmaktadır. Buhar Türbin santralleri, Gaz Türbin santraller, Dizel santraller ve Nükleer santraller başlıca çalışma alanlarıdır. Meslek elemanlarının ağırlıklı olarak kamuya ait termik santrallerde çalışma imkanı mevcut olmakla beraber özel sektörde de istihdam alanları yaygınlaşmaktadır. Bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun gereçleri seçen, alanı ile ilgili işlem ve süreçleri doğru takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulunun " Termik Santrallerde Enerji Üretimi" programında verilmektedir.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Meslek liselerinin; Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) , Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine), Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, İş Makineleri Operatörlüğü, Kalıp/Kalıpçılık, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım, Makine, Mekatronik, Metal İşleri, Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi), Mikroteknik, Motor/Motor(Benzinli)/Motor(Dizel), Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Tesviye, Elektrik, ElektrikElektronik, Elektromekanik Taşıyıcılar, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine), Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Ensrümantasyon Teknolojisi, Mekatronik, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Uçak Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar "Termik Santrallerde Enerji Üretimi" önlisans programına sınavsız olarak girebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise istedikleri takdirde ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Sayısal 1 (SAY 1)" puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara yerleştirilebilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitimi liseden sonra 2 yıldır. Eğitim boyunca öğrencilere aşağıda yer alan dersler okutulmaktadır.1. Yarıyılda; Matematik I, Mesleki Deontoloji, Bilgisayar I, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Ölçme Tekniği ve Uygulamalar I, Doğru Akım ve Devre Analizi, Teknik Resim ,2. Yarıyılda; Matematik II, Bilgisayar II, Ölçme Tekniği ve Uygulamaları II. Alternatif Akım ve Devre Analizi, Analoğ Elektronik, Elektrik Makineleri ve Laboratuar I.3. Yarıyılda; Elektrik Makineleri ve Laboratuar II, Sayısal Elektronik, Enerji iletimi, Elektrik Santralleri ve Şalt Tekniği, İş Güvenliği, Elektromekanik Kumanda Sistemleri, Elektrik Sarım Tekniği ve Uygulamaları, Termodinamik. 4. Yarıyılda; Elektrik Makineleri ve Laboratuar III, Güç Elektroniği, Elektrik Tesislerinde Korunma, Termik Santral İşletmeciliği, Enerji Yönetimi, Programlanabilir Denetleyiciler( PLC), Enerji Dağıtımı, Aydınlatma ve İç Tesisat Proje Uygulamaları.Ayrıca 1. yılın 1. ve 2. yarıyıl dönemlerinde , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ,Müzik ve Resim gibi kültür derslerini alırlar.Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde pratik eğitim görürler.Her yılın yaz döneminde 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 
"Termik Santrallerde Enerji Üretimi" önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.Bunun yanısıra çalıştıkları işyerlerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde görev alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
EĞİTİM SÜRESİNCE Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.EĞİTİM SONRASI Meslek elemanları özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Ortalama olarak net asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücret almakta olup, belirli dönemlerde yapılan artışlardan faydalanmaktadırlar. Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazla olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre bu ücret en fazla asgari ücretin 2-4 katı arasında değişmektedir. Ayrıca sözleşmeye bağlı olarak bazı sosyal yardımlar da verilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri tanıtımı sayfasından Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri Ne İş Yapar? Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri Çalışma Alanları, Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri Mezunları Ne İş Yaparlar? Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Termik Sant. Enerji Üretimi Teknikeri meslek tanımı 1404 kez okunmuştur.
E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi