Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Ziraat Mühendisi Kimdir, Ne İş Yapar, Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriZiraat MühendisiTANIM 
Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir. 

GÖREVLER 
İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla;Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,Tohumların ekilmesi,fidelerin/fidanların dikilmesi,gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur,Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıylaTarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıylaÜrünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar, Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır,Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan "sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla;
Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir,Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar,Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,
Aydınger kağıdı, rapido kalemleri, topoğrafik aletler,Dürbünler,Bilgisayar,Hesap makinesi vb. aletler.İlaçlar, hormonlar,Tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi) Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Ziraat mühendisi olmak isteyenlerin;Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan,Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,Mekanik yeteneğe sahip,Açık havada çalışmaktan hoşlanan,İnsan ilişkileri gelişmiş,İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Ziraat mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuar, fabrikalar, çiftlikler) ortamda, hem de açık arazide çalışırlar. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Doğrudan hayvancılık işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edicidir.Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracatithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı fakültelerde bu mesleğin eğitimi verilmektedir:Adnan Menderes Üniversitesi (AYDIN) Ziraat Fakültesi,Akdeniz Üniversitesi (ANTALYA) Ziraat Fakültesi,Ankara Üniversitesi (ANKARA) Ziraat FakültesiAtatürk Üniversitesi (ERZURUM) Ziraat Fakültesi Çukurova Üniversitesi (ADANA) Ziraat Fakültesi,Ege Üniversitesi (İZMİR ) Ziraat Fakültesi,Eskişehir Osmangazi Üni.Ziraat FakültesiGaziosmanpaşa Üniversitesi (TOKAT) Ziraat Fakültesi,Harran Üniversitesi (ŞANLIURFA) Ziraat Fakültesi,Selçuk Üniversitesi (KONYA) Ziraat Fakültesi,Süleyman Demirel Üniversitesi (ISPARTA) Ziraat Fakültesi,Namık Kemal Üniversitesi (TEKİRDAĞ) Ziraat Fakültesi,Ondokuz Mayıs Üniversitesi (SAMSUN) Ziraat FakültesiOrdu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Trakya Üniversitesi (EDİRNE), Tekirdağ Ziraat Fakültesi Uludağ Üniversitesi (BURSA), Ziraat Fakültesi

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Mesleğin eğitimine girebilmek için,Lise veya dengi okul mezunu olmak,Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) "Ziraat Mühendisliği " lisans programı için yeterli "Sayısal 2 (SAY 2)" puan almak,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Ziraat Mühendisliği " lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, alanlarından mezun iseler , ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.Ancak kendi alan /kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Ziraat Mühendisliği eğitiminin süresi 4 yıl olup öğrenciler ilk 3 yıl temel bilim dersleri (Fizik Kimya, Matematik, Botanik, Zooloji) , temel mühendislik dersleri (Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Bilgisi, Mühendislik Mekaniği, Ölçme Bilgisi, Teknik Resim), temel meslek dersleri (Genetik, İstatistik, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Tarım tarihi ve deontolojisi), ayrıca Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı lisans programlarını karakterize eden birer ders ile bütün alt programları (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım makineleri, Tarımsal yapılar ve Sulama, Tarla bitkileri, Toprak, Zootekni) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri alt programlardan birine ayrılmakta ve bu alt programda tümü seçmeli olan dersleri almaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 
Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
EĞİTİM SÜRESİNCE Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir. EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 23 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Ziraat Mühendisi tanıtımı sayfasından Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar? Ziraat Mühendisi Çalışma Alanları, Ziraat Mühendisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Ziraat Mühendisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Ziraat Mühendisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Ziraat Mühendisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Ziraat Mühendisi meslek tanımı 7397 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi