Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Büro Yönetimi Öğretmeni Kimdir, Ne İş Yapar, Büro Yönetimi Öğretmeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriBüro Yönetimi ÖğretmeniTANIM 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, büro yönetimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER 
Büro yönetimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. 
Büro yönetimi öğretmeni bu program çerçevesinde,Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,İşyerlerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, slayt, saydam, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi, faks, bilgisayar yazılımları, CD vb.) 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Büro yönetimi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Büro yönetimi öğretmeni olmak isteyenlerin;Sözel ifade yeteneği gelişmiş,Ayrıntılara dikkat eden,Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,Empati kurabilen,Dikkatli, işine özen gösteren,Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,Yenilikleri takip eden,Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Büro yönetimi öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Günümüzde, teknolojinin getirdiği yeniliklerle büro işlemlerini daha kısa sürede ve daha etkin yapmak mümkündür. Ancak bunun için yeni teknolojinin getirdiği araç ve gereçleri rahat kullanabilen, yöneticinin işlerini kolaylaştırabilen, büro işlerini etkin şekilde yapabilen kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Büro Yönetimi Öğretmenliği programını tamamlayan ve mezun olan öğrenciler meslek liselerinde büro yönetimi ve sekreterlik grubu öğretmeni, olarak yüksekokullarda öğretim görevlisi, eğitmen olmalarının yanısıra büro yöneticisi, sekreter, yönetici asistanı, yönetici sekreter vb. unvanlarla anılan nitelikli işgücünü oluşturmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Öğretmenliği bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Meslek eğitimine başlayabilmek için;Lise veya dengi okul mezunu olmak,Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programı için yeterli SözelI (SÖZI) puanı almak,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Meslek Liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümü mezunları Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Orta Kademe Yöneticilik, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;a) Genel Kültür DersleriYabancı Dil, Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili.b) Meslek Dersleri
Hukuk Başlangıcı, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Genel İşletme, Organizasyon ve Yönetim, Kıymetli Evrak Hukuku, Büro Hizmetleri Teknikleri, Türkiye Ekonomisi, İş Hukuku, Güzel Konuşma ve Yazma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, İstatistik, Büro Otomasyonu, Haberleşme ve İş Yazışmaları, Masa Üstü Yayıncılık, Halkla İlişkiler, Protokolİletişim, Örgütsel Davranış, Sekreterlik Tarihi, Büro Yönetimi ve Güncel Konular,c) Pedagojik Formasyon DersleriÖğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğrenim Programı ve Değerlendirme, Öğrenim Teknikleri ve Matematik Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Eğitim Psikolojisi, Genel Öğretim Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması.Ayrıca eğitim sırasında okullar da uygulama çalışmaları da yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Kendi işyerlerini açabilirler. (Dershane, eğitim merkezleri vb.)Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
EĞİTİM SÜRESİNCE Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt ve kredi hizmetlerinden yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.EĞİTİM SONRASI Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler lisans diplomasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.Özel sektörde çalışanların ücretleri ise karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Büro Yönetimi Öğretmeni tanıtımı sayfasından Büro Yönetimi Öğretmeni Ne İş Yapar? Büro Yönetimi Öğretmeni Çalışma Alanları, Büro Yönetimi Öğretmeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Büro Yönetimi Öğretmeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Büro Yönetimi Öğretmeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Büro Yönetimi Öğretmeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Büro Yönetimi Öğretmeni meslek tanımı 12306 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi