Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Serbest Muhasebeci Kimdir, Ne İş Yapar, Serbest Muhasebeci Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriSerbest MuhasebeciTANIM 
Serbest muhasebeci, ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterini tutan, bilanço, karzarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.

GÖREVLER 
Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder,Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler,Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili işlemleri yapar.
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
Bilgisayar, hesap makinesi,Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Muhasebeci olmak isteyenlerin;Sayılarla işlem yapabilme yeteneğine,Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Serbest muhasebeciler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle, Sosyal Sigortalar Kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler. Ekonomik hayatın gelişmesi sonucu, vergi mevzuatının kapsamının ve etkinliğinin artırılmasıyla serbest muhasebecilere duyulan ihtiyaç da artacaktır. Özel şirketler muhasebe konularında ehliyetli insanları çalıştırmayı tercih etmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci – Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince;Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerde (bu fakültelerden ön lisans düzeyinde diploma almış olmak yeterlidir),Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim veren yüksekokullarda, Yukarıda yazılı bölümlerde denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarının ön lisans bölümlerinde,Ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
İlgili fakülte ve yüksekokullara girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlıklı (EA)" –Yüksekokullar için EA1, Fakülteler için EA2 Puanıpuan almak, meslek lisesi düzeyinde eğitime girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir. Serbest muhasebeci adayları stajlarını yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci – mali müşavir veya serbest muhasebecilerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yaparlar.Staj süresi ön lisans mezunları için 4 yıl, ticaret lisesi ve maliye meslek lisesi mezunları için 6 yıldır.Adayların staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin zorunlu eğitim programları Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) tarafından hazırlanır. Bu merkezlerin şubeleri ve serbest muhasebeci ve mali müşavirler odaları staj konuları, çalışma programları ve zorunlu eğitim programlarını adaylara duyurur ve uygulanmasını denetler.Serbest muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı staj ara dönem değerlendirmeleri ve stajın stajın sonunda staj bitirme değerlendirmesine tabi tutulurlar. Stajın tamamlanabilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmesinde 100 üzerinden en az 60 puan alması yanında staj yptığı meslek mensubunun tezkiyesinin (stajyerle ilgili görüşlerin yer aldığı belge) olumlu olması gerekir.

MESLEKTE İLERLEME 
Serbest muhasebecilerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebecimali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi alanların birinde lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir.

BENZER MESLEKLER: 
Muhasebecilik.

BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
Serbest muhasebecilik stajı sırasında staj gördükleri serbest muhasebecimali müşavir tarafından sigortalı olarak ve asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar.Serbest muhasebeciler, Maliye Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler.Her serbest muhasebecinin kazanç durumu işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Serbest Muhasebeci tanıtımı sayfasından Serbest Muhasebeci Ne İş Yapar? Serbest Muhasebeci Çalışma Alanları, Serbest Muhasebeci Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Serbest Muhasebeci Mezunları Ne İş Yaparlar? Serbest Muhasebeci Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Serbest Muhasebeci mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Serbest Muhasebeci meslek tanımı 6999 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi