Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Harita Kadastro Teknikeri Kimdir, Ne İş Yapar, Harita Kadastro Teknikeri Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriHarita Kadastro TeknikeriTANIM 
Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendisleri ile harita kadastro teknisyeni arasında görev yapan kişidir. 

GÖREVLER 
Haritası yapılacak araziyi çeşitli açılardan inceler, Arazinin çeşitli aletlerle harita ve krokilerini çizer, Büroda arazi ölçmelerinden hesaplamalar yapar, Haritalar üzerinde düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar. Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarını yapar, Mahkemelerde jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendislerinin bulunmadığı durumlarda bilirkişi olarak görev yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Arazi ölçme aletleri (jalon, prizma, nivo, teodolit v.b.) Çizim araçgereçleri , Bilgisayar ve ilgili yazılım programı. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Harita kadastro teknikeri olmak isteyenlerin; Genel yeteneğe sahip, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen, Elgöz koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş, Açık hava ve arazide çalışmaktan hoşlanan, İşbirliğine açık, Bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Harita kadastro teknikerleri GÖREVLERini hem büroda hem de açık havada ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek ve her türlü iklim koşulunda yürütürler. İşyerinin durumuna göre topograflar, harita, jeoloji, jeofizik, jeodezi ve fotogrametri (harita), inşaat, çevre ve petrol mühendisleriyle işbirliği halinde çalışırlar. Çalışmaları birinci derecede verilerle ilgilidir. GÖREVLERi sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Harita ve kadastro teknikerleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar ile özel sektöre ait harita, maden ve inşaat şirketlerinde çalışırlar. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının "Harita Kadastro" bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Meslek liselerinin Altyapı, Altyapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst yapı – İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir – Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Harita ve Kadastro, Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olanlar "Harita Kadastro" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirlerMeslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar / olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Sayısal (SAY)1" puanı almaları gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince aşağıdaki dersleri alırlar; a)Genel Kültür Dersleri : 
Türk Dili ,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ,Yabancı Dil. b) Meslek Dersleri: Mesleki Matematik, Trigonometri, Ölçme Bilgisi, Alet Bilgisi, Harita Çizimi, Jeodezik Hesap, Bilgisayar, Fizik, Çevre ve Kentleşme, Yapı Bilgisi, İşletme, İş Hukuku, Fotogrametri, Kadastro Tekniği, İmar Bilgisi, Arazi Çalışması gibi meslek dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 
Harita Kadastro programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Harita kadastro teknikerleri hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa bağlı olarak bölüm şefi olabilirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim ve harç kredisini alabilirler. Eğitim sonrası kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan Harita kadastro teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre 10.derecenin 1.kademesinde işe başlarlar. Aylık ücretlerine arazi tazminatı gibi ek ücretler eklenir. Özel sektörde ise ücret sözleşmelerle belirlenir. Yeni mezun olan ve özel bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlarlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Şube Müdürlükleri

Harita Kadastro Teknikeri tanıtımı sayfasından Harita Kadastro Teknikeri Ne İş Yapar? Harita Kadastro Teknikeri Çalışma Alanları, Harita Kadastro Teknikeri Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Harita Kadastro Teknikeri Mezunları Ne İş Yaparlar? Harita Kadastro Teknikeri Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Harita Kadastro Teknikeri mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Harita Kadastro Teknikeri meslek tanımı 4719 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi