Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Kalıp Öğretmeni Kimdir, Ne İş Yapar, Kalıp Öğretmeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriKalıp ÖğretmeniTANIM 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, kalıp meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. 

GÖREVLER 
Kalıp meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. 
Kalıp öğretmeni, bu program çerçevesinde; 
Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, 
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) 
Kendine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, 
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, 
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, 
İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, 
Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçlar saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, 
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar, 
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, 
Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.). 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Kalıp öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. 
Kalıp öğretmeni olmak isteyenlerin; 
Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, 
Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Kalıp öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı tozlu, gürültülü, sıcak ve rutubetlidir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Bu bölümü bitirenler kalıp bölümü bulunan meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde Makine/Tesviye/Kalıp Öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. 
Kalıp bölümlerinin teorik ve uygulamalı meslek dersleri dışında makine, plastik işleme bölümleri ile diğer bölümlerin kalıp alanıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek derslerine girebilirler. 
Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. 
Kendi işlerini kurarak çalışma şansına da sahiptirler. 
Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma durumu söz konusu olmamaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi (Ankara) Teknik Eğitim Fakültesi, "Kalıpçılık Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için, 
Lise veya dengi okul mezunu olmak, 
Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Kalıpçılık Öğretmenliği" lisans programı için yeterli "Sayısal (SAY-1)" puan almak, 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Kalıpçılık Öğretmenliği " lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Genel Kültür Dersleri: Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi. Mesleki ve Teknik Dersler: Üretim Teknolojisi, Tasarı Geometri, Tornalama Tekniği, Frezeleme Tekniği, Üretim Yöntemleri, Malzeme Bilgisi, Meslek Resmi, Statik, Kalıp Tekniği, Taşlama ve Alet Bileme Tekniği, Kalite Kontrol, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Ekonomi, İstatistik, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Makina Elemanları, CAD, Kalıp Konstrüksiyonu, Saç Metal Kalıp Tekniği, CNC Tezgahlarda Üretim Tekniği, Mekanizma Tekniği, Endüstriyel Ölçme, Prototip Geliştirme, Zaman ve Hareket Etüdü, Hidrolik ve Pnomatik,Üretim Planlaması, CAM, İş Kalıpları Konstrüksiyonu, Hacim, Kalıp Teknikleri, İleri Kalıp Yapım Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesabı. 
Mesleki Formasyon Dersleri: Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Gurup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Medotları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikro Öğretim, Okul Öğrenci İlişkileri, İş Güvenliği. 

MESLEKTE İLERLEME 
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. 
Özel sektörde ise kalite kontrol şefliğine, teknik müdürlüğe, imalat müdürlüğüne yükselebilirler. 
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yapabilirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. 
Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. 
Özel sektörde ise ücretler değişkenlik göstermektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Kalıp Öğretmeni tanıtımı sayfasından Kalıp Öğretmeni Ne İş Yapar? Kalıp Öğretmeni Çalışma Alanları, Kalıp Öğretmeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Kalıp Öğretmeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Kalıp Öğretmeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Kalıp Öğretmeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Kalıp Öğretmeni meslek tanımı 1401 kez okunmuştur.
E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi