Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Harita Kadastro Teknisyeni Kimdir, Ne İş Yapar, Harita Kadastro Teknisyeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriHarita Kadastro TeknisyeniTANIM 
Harita mühendisi veya teknikerinin denetiminde, yeryüzünün tümünü veya belirli bir kısmını; coğrafi yapısını, imar, iskan, bayındırlık durumunu dikkate alarak belirli bir oran dahilinde ölçekli kağıt üzerine özel işaretler kullanarak çizen kişidir. 

GÖREVLER 
Ekip ile birlikte haritası çizilecek veya kadastrosu yapılacak arazide gerekli ölçümleri yapar, çizim için ihtiyaç duyulan bilgileri ve sayısal verileri tespit eder. Arazi haritalarının bilgisayar ve çizim aletleri yardımı ile çiziminde harita mühendisi ve teknikerine yardımcı olur, Şehirlerin imar, iskan ve bayındırlık durumunu krokilendirir, Haritaların üzerinde istenen düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapar, Mevcut harita, plan, tapu senedi vb. kağıtları inceler. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Çeşitli çizim ve ölçüm aletleri, Bilgisayar ve yazılım programları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Harita kadastro teknisyeni olmak isteyenlerin; Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, Sayılarla işlemler ve çizim yapabilme yeteneklerine sahip, Arazide çalışmaktan hoşlanan, Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Harita kadastro teknisyeni resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik bürolarında görev yapar ve GÖREVLERini kısmen büroda kısmen arazide ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek yürütür. Çalışmalarında birinci derecede verilerle (ölçme sunuşları) ilgili olup zaman zaman çalışma arkadaşları ve arazi sahipleri ile iletişimde bulunur. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Meslek elemanları; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile il müdürlüklerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve belediyelerde çalışabilirler. 
Ülkemizde tapu kadastro çalışmaları istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Artan nüfusun kentlere göç etmesi, plansız şehirleşme olgusunu gündeme getirmektedir. Bunu önlemenin tek yolu da planlı şehirleşmedir. Bu sorunlar harita kadastro teknisyenlerinin düzenli ve özverili çalışmaları ile aşılacaktır. Bugün için bu alanda yeterli sayıda meslek elemanının çalıştığı söylenemez. Elemana olan ihtiyaç güncelliğini korumaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitim yeri teknik liseler, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerin "Harita ve Kadastro" bölümleridir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Endüstri meslek liselerine giriş için ilköğretim okulu mezunu olmak ve okula giriş koşullarını taşımak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitim süresi ilköğretim okulundan sonra endüstri meslek liselerinde ve teknik liselerde 4 yıldır. Bu süre içerisinde; genel kültür dersleri Uygulaması dersleri okutulmaktadır. Öğrenciler okulda teorik işletmelerde uygulamalı eğitim görmektedirler. 

MESLEKTE İLERLEME 
Teknik lise, endüstri meslek lisesi ve çok programlı liselerin "Harita ve Kadastro" bölümlerinden "Teknisyen" unvanı ile mezun olanlar istedikleri takdirde, meslek yüksekokullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Tapu ve kadastro meslek yüksek okulu proğramlarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. 

BENZER MESLEKLER: 
Harita Kadastro Mühendisi, Topograf, Yapı Ressamı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Öğrenciler işyerlerinde yapılan pratik eğitimleri süresince asgari ücretin %30'u oranında ücret alırlar. Ayrıca pratik eğitimleri süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devlet tarafından karşılanır. Özel sektörde çalışan meslek elemanları işyerlerinin durumu ve bulunduğu yöreye göre değişiklik arz eden ücret alabilirler. İşe ilk girişte, asgari ücret esas alınmasına rağmen elemanın deneyim ve başarısı bu miktarı yükseltmektedir. Araştırmalarda bu alanda çalışanların asgari ücretin 2 ile 4 katı düzeyinde ücret aldıkları tespit edilmiştir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

Harita Kadastro Teknisyeni tanıtımı sayfasından Harita Kadastro Teknisyeni Ne İş Yapar? Harita Kadastro Teknisyeni Çalışma Alanları, Harita Kadastro Teknisyeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Harita Kadastro Teknisyeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Harita Kadastro Teknisyeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Harita Kadastro Teknisyeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Harita Kadastro Teknisyeni meslek tanımı 27911 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi