Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Ekonometrist Kimdir, Ne İş Yapar, Ekonometrist Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriEkonometristTANIM 
Ekonomik olayların matematiksel ölçümü, değerlendirilmesi, planlanması ve uygulaması konularında inceleme ve araştırma yapan kişidir. 

GÖREVLER 
Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli kullanılması konularını içeren ekonomi alanında araştırma yaparlar. Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütürler, Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler, İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Bilgisayar, Hesap makinesi, Çeşitli iletişim araçları, Büro malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Ekonometrist olmak isteyenlerin; Üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, Sosyal olaylara ilgili, Bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan, Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Ekonometristler, genellikle kapalı ortamda, oturarak çalışmaktadırlar. Meslektaşlarıyla, endüstri mühendisleriyle, yöneticilerle, işverenlerle ve işletmede çalışan diğer personel ile iletişim halindedirler. Gerektiğinde seyahat etmektedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Ekonometri bölümünü bitirenler; Kamu kurum ve kuruluşlarında, 
Bankacılık sektöründe, Araştırma şirketlerinde, İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde, Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar. Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin "Ekonometri" bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Eğitime başlayabilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlıklı (EA2) puanı almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir. 
Eğitim süresince öğrencilere: 1. Yıl: İktisat, İşletme, Muhasebe, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Hukuka Giriş, Matematik, Medeni Hukuk, İstatistik, 2. Yıl: Mikro İktisat, Kamu Maliyesi, Sosyal Politika, Envanter Bilanço, Bilgi İşlem, İstatistik, Makro İktisat, Mali Analiz Teknikleri, Model Kurma Teknikleri, 3. Yıl: Bilgisayar Programlaması, Matematiksel İstatistik, Ekonometriye Giriş, Matematiksel İktisat, Doğrusal Cebir, Yöneylem Araştırması, İstatistiksel Karar Teorisi, Araştırma Yöntemleri, 4. Yıl: Uluslararası İktisat, Ekonometrik Modeller, uygulamalı Ekonometri, Planlama ve Programlama Teknikleri, Fizibilite Analizi, Örnekleme ve seçmeli dersler gibi mesleki konularda dersler verilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. 
Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır. 
Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir. 

BENZER MESLEKLER: 
İşletmeci, Ekonomist, İşletme Mühendisi, Maliyeci, Muhasebeci. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler. 
Eğitim sonrası kazanç durumu ise, işletmenin yapısı, büyüklüğü ve kişinin yetenek ve tecrübesine göre değişiklik göstermektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

Ekonometrist tanıtımı sayfasından Ekonometrist Ne İş Yapar? Ekonometrist Çalışma Alanları, Ekonometrist Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Ekonometrist Mezunları Ne İş Yaparlar? Ekonometrist Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Ekonometrist mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Ekonometrist meslek tanımı 3923 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi