Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Dizgici Kimdir, Ne İş Yapar, Dizgici Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriDizgiciTANIM 
Basılarak çoğaltılmak üzere matbaaya gelen bir orijinali (kitap, dergi, katalog, afiş, broşür, takvim vb.) sıcak dizgi veya foto dizgi (masa üstü yayıncılık) ile düzenleyen kişidir. 

GÖREVLER 
Müşteri veya teknik elemanlarla görüşerek form taslaklarının boyutunu belirler, Sıcak dizgi makinesinde veya bilgisayarda, yazı karakterlerini isteğe göre belirleyerek formdaki bilgileri girer, satır ve sütun genişliğini oluşturur, Örneğe göre bilgilerin ve resim konulacak alanların sayfa düzenlemesini oluşturur, Kapak çalışmalarında yer alan resimlerin renk düzenlemeleri üzerinde çalışır ve renkli sayfa çıktısı alarak müşteriyle görüşür, Sıcak dizgi makinesinden çıkan yazıları çeşitli teknelere koyarak mürettipe gönderir, 
Bilgisayarda yapılan çalışmaları asetata çeker ve resim konulacak alanların siyahbeyaz fotoğraflarını çeker, Işıklı montaj masalarında montajcı ile işbirliği yapar, yazı dizgilerini resimle beraber komple sayfa üzerinde düzenler (Bundan negatif film yapılır), Müşteri tarafından yapılan düzeltmeye göre gerekli düzeltme işlemini yapar, Sayfa dizgisi yapmış ise araya giren değişimlerin veya sayfanın numaralandırılmasını (sıraya koyma) yapar, Filmin renk ayırımları ve düzgün olmayan yerlerin düzeltilmesi için çalışmayı fotomekanik bölümüne gönderir. (Negatif çekilen filmlerden pozitif elde edilir.) Formun son şekli hakkında müşterinin görüş sahibi olabilmesi için resim ve yazı krokilerinin renksiz olarak yer aldığı bir çalışma yapar (Ozalit çalışması), Ozalit baskı çalışmasını müşterilere gönderir ve müşteriler tarafından yapılan düzeltme üzerindeki son rötuşlarını dizgiye ve şekle yansıtır, Matbaacılıkta dizgiye ait sembolleri tanır ve uygular, Sıcak dizgi makinelerinin mekanik ve elektronik özelliklerini iyi tanır, onları dış etkenlere karşı korur, Çalışmaları alüminyum plakasının yapımı için kalıpçıya gönderir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Bilgisayar, masaüstü yayıncılık paket programları, scaner aleti, ışıklı montaj masası, büro malzemeleri, linotype (satır halinde dizgi yapan sıcak dizgi makinesi), monotype (tek harf halinde dizgi yapan sıcak dizgi makinesi), harf karakterleri, espaslar, yedek espaslar, kumpas, espas temizleme teknesi, ahşap veya metal yazı tekneleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Dizgici olmak isteyenlerin; Şekil ilişkilerini görebilen, Ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne ve estetik görüşe sahip, İleri derecede miyop (6 diyoptrinin üzerinde) olmayan, Kronik bronşit, akciğer hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan kalp hastalıklarından birisine sahip olmayan, Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen, Yazım kurallarını iyi bilen veya uygulayan, Vücut gücünün en az %70'ine sahip olan 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Sıcak dizgicilerin çalışma ortamı çok sağlıklı olmayıp, çok gürültülüdür. Foto dizgide çalışanlar ise, matbaaların büro bölümlerinde çalışırlar. Ortam temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Yazılı metinlerdeki verilerle ilgilidirler. Gerektiğinde tipo ve ofset baskıcılarla, serigraflarla iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Dizgiciler, matbaalarda, basım ve yayınevlerinde çalışırlar. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler. Bu meslek artık bilgisayarda masaüstü yayıncılık programları ile yapılmaktadır. Günümüzde matbaa grafikerliği ile dizgicilik iç içe girmiş durumdadır. Masa üstü yayıncılık paket programlarını ve gelişmiş diğer mesleki paket programlarını kullanabilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde kendini geliştiren elemanların iş bulma olanakları her zaman vardır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Meslek liselerinde eğitim görebilmek için ise; ilköğretim okulunu bitirmek ve meslek lisesi başvuru şartlarına sahip olmak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Dizgici mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Haftanın 5 günü işyerinde uygulamalı, 1 günü ise okulda teorik eğitim görülür. Matbaa meslek lisesi ve endüstri meslek lisesinde de eğitim süresi 4 yıldır. Bu okullarda da öğrenciler haftada 3 gün işletmelerde pratik, 2 gün okulda teorik eğitim görürler.

MESLEKTE İLERLEME 
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Dizgici mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 
Meslek liselerinin "Matbaa", "Matbaacılık", "Dizgi" bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, bitirdikleri alan, kol ve bölümlerinin devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. 

BENZER MESLEKLER: 
Ofset Baskıcı, Tipo Baskıcı, Serigraf, Grafiker (matbaa grafikeri), Reprodüksiyon ve Klişeci. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Çıraklık eğitimi kapsamındaki çıraklara eğitimleri süresince, endüstri meslek lisesi öğrencilerine ise üçüncü sınıftan itibaren, işletmelerde yapacakları beceri eğitimi esnasında işverenlerce, asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret verilir. Döner sermayesi bulunan meslek liselerinde işçilik hakkı olarak öğrenciye belli bir ücret ödenmektedir. Bu meslekte çalışanlar; çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğüne, sendikalı olup olmamalarına veya kamu kesiminde ya da özel kesimde çalışmalarına bağlı olarak değişen ücretler almaktadırlar. 
Ücretler asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Dizgici tanıtımı sayfasından Dizgici Ne İş Yapar? Dizgici Çalışma Alanları, Dizgici Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Dizgici Mezunları Ne İş Yaparlar? Dizgici Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Dizgici mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Dizgici meslek tanımı 6575 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi