Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Ağaç Oymacısı Kimdir, Ne İş Yapar, Ağaç Oymacısı Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriAğaç Oymacısı

TANIM 
Ağaç üzerinde tasarımı yapılan model veya şekli, özel kesici aletlerle oyma tekniğine uygun olarak işleyen ve ağaca şekil veren kişidir. 

GÖREVLER 
Tasarımı yapılan işler için araçgereç listesini hazırlar, sipariş verir, satın alır,Sağlanan malzemeyi uygun bir şekilde yerleştirir,Yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okur, yorumlar ve ağaç üzerine çizim yapar,Malzemenin, belli yerlerini kesici aletlerle, oyma tekniğine uygun olarak, keser, İşlemden geçmiş malzemeler bir mobilya parçası ise parçaları siparişi veren atölyeye gönderir; özel sipariş ise istenilen şekilde ve sağlam olarak teslim eder ve gerekiyorsa monte eder,Kullanılan makine araç ve gereçlerini hizmete hazır halde tutulmasını ve iş bitiminde bakımının yapılmasını sağlar, gerekirse basit arızaları onarır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Rendeleme aletleri (rendeler, düztabanlar, planyalar vb.), testereler, çekiç, tokmak, kerpeten, tornavida vb., eğe, törpü, sistre, teknik resim araç ve gereçleri, çeşitli malzemeler (ağaç, tutkal, çivi, zımpara, vida ve gereçler, boya, vernik vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Ağaç oymacısı olmak isteyenlerin;Parçalar arasındaki ilişkileri görebilen,Tasarım, çizim yeteneğine ve el becerisine sahip,
El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilme yeteneğine sahip,Makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Ayrıntılara dikkat edebilen,Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Ağaç oymacısı atölyelerde çalışır. Genellikle güç pozisyonlarda ve ayakta çalışan ağaç oymacısı ağaçların taşınması, kaldırılması gibi faaliyetlerde bulunur. Çalışma ortamı çok gürültülü, tozlu ve kirlidir. Çalışırken az da olsa makine kazası, elektrik çarpması, kesilme gibi iş tehlikelerine maruz kalabilir. Çalışma saatleri düzenli olup tam gün ve hafta sonu çalışabilir. Çalışırken çıraklarla, mobilyacılarla, meslektaşlarıyla iletişim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mobilya imal eden atölyeler ve oymacılık işi yapan atölyeler en önemli istihdam yerleridir.Ağaç oymacılığı alanında yetişmiş kişi için istihdam alanları oldukça sınırlıdır. Ağaç oymacılığı mesleği teknolojik gelişmelerin sonucunda eski önemini yitirmiştir. Bunun en önemli nedeni de el emeğiyle üretilen malların, makinelerle yapılan seri üretim karşısında rekabet şansının kalmamasıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;En az ilköğretim okulu mezunu olmak, Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Ağaç oymacılığı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır.Eğitiminde hem teorik hem de pratik olarak yetiştirilir. Haftanın bir günü teorik ders görerek, diğer günler pratik çalışma yaparak meslek öğrenilmektedir. Teorik olarak verilen eğitimde; Türkçe, Meslek Matematiği, Toplam Kalite Yöntemi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik, İş Güvenliği gibi ortak derslerin yanında, Teknik Resim, gibi meslek dersleri de verilmektedir.Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araçgerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra Toplam Kalite Yönetimi, İşetme Bilgisi ve Kooperatifçilik ile İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.
Teorik olarak verilen bilgilerin, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.Çıraklık eğitimi sonunda yapılan kalfalık sınavında başarılı olunması durumunda "kalfalık" belgesi ve unvanı verilmektedir

MESLEKTE İLERLEME 
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ağaç oymacılığı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır.Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

BENZER MESLEKLER: 
Mobilyacı, Doğramacılık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
3308 sayılı yasa kapsamında meslek öğrenen bir kişi, yasanın öngördüğü gibi yaşına uygun asgari ücretin % 30'ndan az olmamak üzere ücret almaktadır. Ancak işveren isterse bu miktardan fazlasını verebilmektedir. Ayrıca işyerlerinde işçilere sağlanan ikramiye, iş elbisesi, gıda yardımı gibi yardımlardan çıraklar da yararlandırılmaktadır.Mesleki eğitim sonrası ücret durumu ise kalfalık düzeyindeki kişi için asgari ücretin 2 katı; ustalık seviyesinde olanlar için de 4 katı olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü AnkaraMeslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Ağaç Oymacısı tanıtımı sayfasından Ağaç Oymacısı Ne İş Yapar? Ağaç Oymacısı Çalışma Alanları, Ağaç Oymacısı Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Ağaç Oymacısı Mezunları Ne İş Yaparlar? Ağaç Oymacısı Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Ağaç Oymacısı mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Ağaç Oymacısı meslek tanımı 1335 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi