Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Tesviyeci Kimdir, Ne İş Yapar, Tesviyeci Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriTesviyeciTANIM 
Çeşitli makine parçalarını el aletleri veya iş tezgahları ile (torna, freze, matkap, taşlama, pres vb.) işleyen, istenilen ölçülerde şekillendiren ve kullanılır hale getirme işlerini yapan kişidir.

GÖREVLER 
Bir işe göre ayarlanmış, çeşitli tipte torna, freze, planya, matkap, rektifiye, testere ve birden çok işlem yapan otomatik tezgahı çalıştırır ve kullanır, Her türlü kalıp, makina, takım veya aparat parçalarını teknik resmine uygun olarak markalar, keser, İnce tesviye, delme, raybalama, diş çekme işlemlerini yapar, Tezgahlarda işlenerek gelen parçaların esas ölçüleri içinde tesviyesini yapar ve parçaların birbirlerine uyup uymadığını kontrol eder, Uyumsuz parçaların tekrar tesviyesini yapar ve son şekle getirerek monte eder, Çalışılan yerin ve kullanılan araçgereçlerin günlük bakım ve temizliğini yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Eğe, rayba, kılavuz, raspa, keski, mengene, (v) yatağı, kumpas, mikrometre, gönye, cetvel, pergel, metre, mihengir, pleyt, çekiç, testere gibi kesme, ölçme ve kontrol aletleri; torna, freze, taşlama, pres, planya gibi üretim tezgahları ve donanımları. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Tesviyeci olmak isteyenlerin; Gözel ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilme, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip, Malzeme ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, Bedence güçlü kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Tesviyeciler fabrika ve atölyelerde çalışırlar. İş genellikle ayakta, eğilerek ve iş üzerinde kuvvet uygulayarak yapılır. Bazen ağır parçaları kaldırma, yerleştirme, itme, çekme gibi bedensel faaliyetlerde bulunulur. İşyeri gürültülü ve metal tozludur. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Tesviyecilerin çalıştıkları yerler özellikle, faaliyet alanı talaşlı imalat olan, makine ve çeşitli parçaların üretildiği, bakım ve onarımlarının yapıldığı özel ve kamu kuruluşlarına ait işletme, fabrika, atölye ve bakımonarım istasyonları gibi iş piyasasının çeşitli dallarıdır. Tesviyecilik eğitiminden sonra, bu alanda çalışmak isteyenlerin iş bulma olanakları oldukça fazladır. ki yeterliliklerini, kalıpçılık, dökümcülük vb. mesleki alanlara yönlendirebilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Tesviyecilik mesleğinin eğitimi endüstri meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı liseler ve yetişkinler teknik eğitim merkezlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Endüstri meslek liselerine giriş için; ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş koşullarını taşımak gerekmektedir. Mesleki Eğitim Merkezlerine giriş için ise; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Pratik sanat okulları ve yetişkinler teknik eğitim merkezleri tarafından sunulan mesleki eğitimden, en az ilköğretim okulu mezunu olanlar faydalanabilir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Tesviyeci yetiştirilmesine yönelik endüstri meslek liseleri ve çok programlı meslek liselerinde 4 yıl, çıraklık eğitimi kapsamında 3 yıldır. pratik sanat okulları ile yetişkinler teknik eğitim merkezlerinde ise 1 yıllık eğitim programlarına yer verilmektedir. Eğitim süresince genel kültür ve meslek dersleri birlikte verilmektedir.uygulama eğitimi işletve ve atölyelerde verilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 
Meslek liselerinin tesviye bölümlerinden mezun olanlar; istedikleri taktirde, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Gemi Makineleri, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Endüstriyel Kalıpcılık, Hasat sonrası teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama teknolojisi, Mekatronik, Otomotiv, Sondajcılık, Tarım alet ve makineleri metalurji malzeme ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca meslek liselerinin tesviye bölümlerinden mezun olanlar; ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Talaşlı Üretim Öğretmenliği Lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı' nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar. Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı' nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirlae. Ayrıca işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesinin alınması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 
Makine Modelciliği, Kalıpçılık, Tornacılık, Frezecilik, Vargelcilik ve Planyacılık, Taşlama ve Alet Bilemeciliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir. Meslek eğitimi sonrası tesviyeci olarak işe ilk başlanıldığında, asgari ücretin 1,52 katı kadar bir ücret alınabilmektedir. Bu ücrette, işletmenin yapısı ve büyüklüğüne göre değişiklik olabilmektedir. Zaman içerisinde deneyime bağlı olarak ücrette artış görülmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.

Tesviyeci tanıtımı sayfasından Tesviyeci Ne İş Yapar? Tesviyeci Çalışma Alanları, Tesviyeci Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Tesviyeci Mezunları Ne İş Yaparlar? Tesviyeci Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Tesviyeci mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Tesviyeci meslek tanımı 15090 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi