Son Dakika Depremler
Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Telekomünikasyon Mühendisi Kimdir, Ne İş Yapar, Telekomünikasyon Mühendisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriTelekomünikasyon MühendisiTANIM 
Haberleşme sektöründe, bir noktadan bir çok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını yapan, yazılımdonanım ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.

GÖREVLER 
Telekomünikasyon mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. TV/Radyo iletişim teknolojileri, veri iletişim teknoloji ve sistemleri, telsiz sensor ağları, internet, geniş bantlı iletişim, tümleşik haberleşme, ağlar (network), fiber optik, kablo TV, ses iletişimi, santraller, antenler, radyo link, mobil iletişimi, telsiz haberleşme, özel haberleşme, uydu haberleşme, radarlar ve sistemleri, mikrodalga elektroniği, konum belirleme ve yön bulma sistemleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir.Telekomünikasyon mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;Sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesi,Yazılım algoritmalarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi,İletişim standartlarının belirlenmesi ve kalite kontrolü, Ses, görüntü ve video işleme yazılım ve donanımlarının tasarımı, gerçekleştirilmesi,Telefon şebekelerinin tasarımı ve gerçeklenmesi,Araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yapılması,Telekomünikasyon sistemlerinin kurulması ve teknik destek verilmesi,Telekom sistemlerinin test ve performans değerlerinin ölçümü faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra tüm bu faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Spektrum analizör, Vektor network analizor, Vektor signal analizorSpektral analiz cihazları, Sinyal üreteçleri, Protokol analizoruSinyal işleme yazılım ve donanımı,Veri iletim hatları,Bilgisayar, Osiloskop,Multimetre.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Telekomünikasyon mühendisi olmak isteyenlerin;Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, Üst düzeyde sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği olan,Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili,
Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) yüksek,Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
Tasarım gücü kuvvetli,İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişme ve değişimleri takip eden, bu gelişmelere katkıda bulunabilen,Dikkatli, işine özen gösteren,Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş, Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen,Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın, 
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Uygulama alanına göre çalışma ortamında farklılıklar olmakla beraber, Telekomünikasyon mühendisleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ofis ve laboratuar ortamında gerçekleştirirler. Bunun yanında üzerinde çalışılan konuya göre saha çalışması, çeşitli işyerlerinde ve santrallerde kurulum ve teknik destek çalışması yapabilirler.Özellikle santral alanlarında sabit bir sıcaklık vardır. Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte, proje bazında yapılan çalışmalarda vardiya sistemi ile de çalışabilirler.Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek gerekebilir. 
Çalışma esnasında diğer çalışanlar veya müşterilerle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Telekomünikasyon mühendisleri çeşitli kamu ve özel sektör işyerlerinde telekomünikasyon sistemleri, işaret işleme ve enformasyon teknolojileri, bilgisayar alanlarında çalışabilirler.Yurt dışında çalışma imkanları da mevcuttur.Ayrıca telekomünikasyon mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.Bilgi toplumuna geçişle birlikte, 21.yüzyıl başında hızla gelişen haberleşme teknolojileri alanı, hızlı yüksek kalitede, daha etkin haber ve veri yollama isteğinin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Telekomünikasyon teknolojilerinin sosyal hayatın her alanına girmiş olması, bu mesleğin önümüzdeki yıllarda da gündemde olacağı ve yerini koruyacağını göstermektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin ''Telekomünikasyon Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Telekomünikasyon Mühendisliği" lisans programı için yeterli "Sayısal (SAY2)" puanı almak,Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda " Telekomünikasyon Mühendisliği" programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yılda İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere) toplam 5 yıldır. Eğitimin birinci yılında; (1.yarıyıl) Matematik I, Fizik I, Lineer Cebir,Genel Kimya, İngilizce I, Türkçe I, Telekomünikasyon Mühendisliğine Giriş,(2.yarıyıl) Matematik II, Fizik II, Olasılık ve İstatistik, Int.Com.And Inf.Sys., İngilizce II, Türkçe II,İkinci yılında: (3.yarıyıl) Diferansiyel Denklemler, Seçime Bağlı Temel Bilim Dersi (TB), Elektrik Devre Temelleri(Türk.+İng), Malzeme, Int.Sci.And.Comp.Prog., Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri dersi(4.yarıyıl) Elektromagnetik alanlara giriş,Elektroniğe giriş (Türkçe+İng.), Analog işaret işleme,Veri Yapıları ve Yazılım Prensipleri, Seçime Bağlı Temel Bilim Dersi (TB),İngilizce III, Üçüncü yılında: (5.yarıyıl) Sayısal İşaret İşleme, Sayısal Sistemlere Giriş (Türkçe+İng.), Kılavuzlanmış Dalgalar ve Alanlar (Türkçe+İng.), Elektronik Devreleri, Analog Haberleşme, Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri,(6.yarıyıl) Sayısal Sistem Laboratuarı, Sayısal Haberleşme (Türkçe+İng.), Sayısal İşaret İşleme Laboratuarı, Kontrol Sistemleri, Ekonomi, Elektronik Devreleri Laboratuarı, Seçime bağlı Temel mühendislik(E.H.M.B dışı),Dördüncü yılında: (7.yarıyıl) Temel Haberleşme Laboratuarı, İnkılap Tarihi I , seçime bağlı 4 tane meslek tasarım dersi (Mikrodalga Mühendisliği, Mobil İletişime Giriş, Haberleşme Teorisi,Veri Haberleşmesi, Antenler, Mikrodalga Sistem ve Anten Laboratuarı, Yapay Sinir Ağları, Object Oriented Programming for Com.,Bağlaşma ve Teletrafik Teorisi, Mikroişlemci Sistemleri, Ses ve Konuşma), Seçime bağlı 1 tane insan ve toplum bilimleri dersi (Telecommunication System Man.),(8.yarıyıl) Bitirme Ödevi, İnkılap Tarihi II, Seçime bağlı 4 tane meslek tasarım dersi (Haberleşme Sistemleri, Sayısal Haberleşme Sistemleri Laboratuarı.,SatelliteCom.(Türkçe+İngilizce),Fiberoptic om.Systems,Uzaktan Algılama (Türkçe+İng), Radar Sistemleri, Wireless Com. Networks, introduction to Multimedia, Sayısal Bağlaşma Sistemleri, Image Processing Fundamentals, Mikrodalga Radyo Haberleşmesi, Introduction to Optimization,Digital Speech Processing) dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 
Meslekte ilerleme kişinin değişen ve gelişen teknolojiyi çok iyi takip edebilmesine ve bu doğrultuda kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle İngilizce) bağlıdır.Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.Eğitim sonrası kazanç, ilk işe girişte asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarındadır. Daha sonra kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kamu sektöründe çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alırlar.
Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Telekomünikasyon Mühendisi tanıtımı sayfasından Telekomünikasyon Mühendisi Ne İş Yapar? Telekomünikasyon Mühendisi Çalışma Alanları, Telekomünikasyon Mühendisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Telekomünikasyon Mühendisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Telekomünikasyon Mühendisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Telekomünikasyon Mühendisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Telekomünikasyon Mühendisi meslek tanımı 3270 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi