Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Jeomorfolog Kimdir, Ne İş Yapar, Jeomorfolog Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriJeomorfologTANIM 
Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. 

GÖREVLER 
Jeomorfologların görevleri çalıştıkları kuruma göre değişiklikler göstermektedir. Maden Teknik Arama Enstitüsü’nde çalışan Jeomorfolog hangi sahalarda maden, hangi sahalarda petrol bulunacağını saptar, Bayındırlık Bakanlığının; tünel, köprü, yol yapımında yer kabuğu tabakalarının uygun olup olmadığını inceler, Bayındırlık Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışanlar yeni yerleşim yerlerini belirler, Turizm Bakanlığı’nda; yeraltı mağaralarının göl ve akarsuların turizme açılmasını sağlar, Orman Bakanlığı’nda; hangi tür bitkilerin hangi eğimlerde dikileceğini, erozyonun olduğu yerlerde ne gibi önlemler alınarak (ağaç dikimi yer şekillerine müdahale) etkinin azaltılacağını saptar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde; iklim bilgisine sahip olduğundan, alet ve haritalardan yararlanarak hava gözlemleri yapar, Belediyelerde, kentsel ve bölgesel planlama çalışmalarında doğal çevrenin fiziksel özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunur, Hava ve Kara Kuvvetleri’nde kartografik malzeme (harita) ve hava fotoğraflarından faydalanarak nerelerde düşmanı karşılayacağını, nerelerde müdahale ederek tuzak kurulacağını kestirir. Büyük ölçekli haritalardan fotometrik ölçmeler yaparak yer topçusunun hedeflerini belirler. Açık arazide üslerin nerelere konulacağını saptar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Kartoğrafya (harita), hava fotoğrafları, mercekler, jeolog çekici, asitler, toprak alanında kullanılan el burguları, klizimetri (yüksekliği saptar), Fotoğraf makinesi, şeritmetre, pusula, jeoloji haritaları, kuyu sondaj karotları, rapor yazımı, harita ve grafik çizimi için gerekli olan kırtasiye vb. malzemeleri kullanırlar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Jeomorfolog olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, coğrafya yanında biyoloji, jeoloji gibi doğa, sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyan, doğayı incelemeye istekli, bedensel açıdan güçlü, açık havada değişik iklim koşullarında çalışmaya engel bir durumu olmayan, ekip çalışmasından hoşlanan kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Bu meslekte kapalı ortamda (rapor, harita, grafik çizimi için) çalışıldığı gibi daha çok açık havada çalışılır. Doğayla iç içe çalışma gerektirdiğinden, ortam sıcak, soğuk, yağışlı, nemli, rutubetli, tozlu olabilir. Jeomorfologlar meslektaşlarıyla, topograflarla, sondörlerle, jeoloji mühendisleriyle, jeologlarla, maden mühendisleriyle, yöneticilerle ve yardımcı elemanlarla iletişim halinde çalışırlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Jeomorfologlar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Doğal Afetler, İmar İskan Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Etibank, Meteoroloji, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde çalışabilirler. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya öğretmeni olarak çalışabilirler. Mevcut üniversitelerde Jeomorfolog yetiştiren bölümlerin azlığı ve olanakların kısıtlı olması nedeniyle az sayıda mezun vermektedir. Buna rağmen geçmiş yıllarda mezun olan Jeomorfologların resmi kuruluşlarda istihdam edilmesiyle kadrolar dolmuş durumdadır. Bu nedenle istihdam olanakları kısıtlıdır. Özel sektörde çalışma olanağı yoktur. Kısacası iş bulma olanakları pek kalmamıştır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinin Coğrafya programında verilmektedir. Coğrafya bölümünün son sınıfında öğrenciler iki branşa ayrılır. Son sınıfta fiziki coğrafya bölümünü seçen öğrenciler tezlerini vererek lisans eğitimini tamamlarlar ve "Jeomorfolog"unvanını alırlar. 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,Lise veya dengi okul mezunu olmak,Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) "Coğrafya" lisans programı için yeterli "Sözel (SÖZ-2)" puan almak, 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Coğrafya " lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitim süresi 4 yıldır. Coğrafya programında ağırlıklı olarak görülen dersler: Klimatoloji (İklim Bilgisi), Vejetasyon (Bitki Bilimi), Jeoloji, Jeomorfolojidir. 

MESLEKTE İLERLEME 
Devlet kuruluşlarında çalışan Jeomorfologların idari kademeler de yükselme olanakları vardır. 
Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak bir akademik kariyer edinen Jeomorfologların da yükselme olanakları vardır. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletme Enstitüsü, Jeomorfoloji Ana Bilim Dalında, Jeomorfoloji yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabildiği gibi, diğer üniversitelerin coğrafya ana Bilim dalı çerçevesinde de yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabilir. 

BENZER MESLEKLER: 
Jeolog, Maden mühendisi, Coğrafyacı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince bir kazanç sağlanması söz konusu değildir. Ancak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Jeomorfologlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi ve teknik hizmetler sınıfından maaş alırlar. Maaşına ilaveten, almış oldukları ek göstergeler sayesinde göreve yeni başlayan bir Jeomorfolog net asgari ücretin 1,5 katı ile 2 katı dolaylarında maaş alır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Jeomorfolog tanıtımı sayfasından Jeomorfolog Ne İş Yapar? Jeomorfolog Çalışma Alanları, Jeomorfolog Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Jeomorfolog Mezunları Ne İş Yaparlar? Jeomorfolog Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Jeomorfolog mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Jeomorfolog meslek tanımı 4692 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi