Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Kimdir, Ne İş Yapar, Gıda Teknolojisi Teknisyeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriGıda Teknolojisi TeknisyeniTANIM 
Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapılmasında ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan ara meslek elemanıdır.

GÖREVLER 
Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında;Her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et ürünleri, bitkisel gıdalar) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır, Gıdaların sağlığa uygunluğunu kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler alır, Laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapar, sonuçları yorumlar, gerekli raporları düzenler, çıkan sonuçları ilgili kişilere iletir, Kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlar, İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygular veya uygulanmasını sağlar, Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip eder, Gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Her türlü gıda ve gıda katkı maddesi, Gıda üretiminde kullanılan makineler, Analizler için laboratuar araç gereçleri, Gerektiğinde bilgisayar, Çeşitli kimyasal maddeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Gıda teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin; Normal düzeyde genel yeteneğe sahip, Kimya ve biyoloji konularına ilgili, Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek, Dikkatli ve sorumluluk sahibi, Başkaları ile işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Gıda teknolojisi teknisyeni, özel sektörde gıda üreten fabrikaların üretim ve laboratuar bölümlerinde, kamu kuruluşlarının gıda laboratuarlarında görev yaparlar. Laboratuar ve iş ortamı temizdir. Ancak, üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar, veterinerler, diyetisyenler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Gıda teknolojisi teknisyenleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında gıda üreten fabrikaların gıda laboratuarlarında ve özel gıda laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek Liselerinin "gıda teknolojisi" bölümünde, Ayrıca Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek Liseleri ile Kız Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanının Gıda Analizi dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Endüstri meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim mezunu olmak, Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.
Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak, Kız Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Gıda teknolojisi teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi Endüstri Meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinde ve teknik liselerde 4 yıldır. Bu eğitimde öğrenciler; genel kültür dersleri olarak, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil, DinKültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Güvenlik Bilgisi. Teorik Meslek dersleri olarak; Teknik Resim, Temel Kimya, Analitik Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Sınai Kimya, Gıda Üretim Makinaları, Gıda Analiz Metodları, Gıda Üretim Teknolojisi, Soğutma Tekniği. Uygulamalı meslek dersleri olarak; Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarı, Gıda Laboratuarı ve Üretim Uygulama derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME 
Gıda teknolojisi teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.Endüstri Meslek liselerinin "Gıda Teknolojisi" bölümünden mezun olanlar; Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Gıda Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, MeyveSebze İşleme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Un Üretim Teknolojisi, Yağ Endüstrisi önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek ve Kız Meslek Liselerinin "Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanından mezun olanlar; Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim), Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm Animasyonu, programlarına sınavsız olarak girebilirler.Endüstri meslek liselerinin "Gıda Teknolojisi" bölümünden mezun olanlar; Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Teknolojisi Y.O.), Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.Ayrıca; Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Alanından mezun olanlar; Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Teknolojisi Y.O.), Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.), Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Seyahat İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otelcilik ( Bilgisayar ve Turizm Yüksek Okulu) Turizm ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm ve Otelcilik (Yabancı Diller Y.O.), Turizm ve Rehberlik (Uygulamalı Bilimler Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
Meslek eğitimi süresince öğrenciler beceri eğitimi yaptıkları işletmede aylık olarak asgari ücretin % 30' undan az olmamak üzere ücret alırlar. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.Bütün öğrenci haklarından yararlanır. Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır. Özel sektörde çalışanlar yeteneğine, işletmenin ücret politikasına göre asgari ücretten az olmamak üzere değişen miktarlarda ücret alırlar. Kamu sektöründe çalışanlar ise; lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar ve asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni tanıtımı sayfasından Gıda Teknolojisi Teknisyeni Ne İş Yapar? Gıda Teknolojisi Teknisyeni Çalışma Alanları, Gıda Teknolojisi Teknisyeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Gıda Teknolojisi Teknisyeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Gıda Teknolojisi Teknisyeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Gıda Teknolojisi Teknisyeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni meslek tanımı 6104 kez okunmuştur.
E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi