Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Enerji Öğretmeni Kimdir, Ne İş Yapar, Enerji Öğretmeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriEnerji ÖğretmeniTANIM 
Enerji öğretmeni, çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda, sanayideki işletmelerin jeotermal, hidroelektrik santrallerinde ve kimyasal enerji üretim merkezleriyle, doğalgaz dağıtım merkezlerinin ilgili kısımlarında çalışacak öğrencilere ya da yetişkinlere tesisat (sıhhi tesisat, ısıtma alternatif enerji kaynakları, enerjinin etkin ve verimli kullanımı) alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER 
Enerji meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.Enerji öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçlar saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Kaynak makineleri (oksijen.gazaltı.) Isıtma ve soğutma ve iklimdirmeye dayanan ekipmanlar, Kazanlar, Isıtıcılar, Elektrik, bilgisayar, kontrol cihazları vb.gereçler.Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Enerji öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Enerji öğretmeni olmak isteyenlerin; Matematik ve geometri konularında yetenekli, Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, Ekip çalışmasına yatkın, Sabırlı ve işbirliğine yatkın, El becerisi gelişmiş, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcıkimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Enerji öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamında çok olmasa da toz, gürültü, yağ, kir olabilir.Mesai ve hafta sonu çalışması yoktur. Ancak gece eğitimi verilen meslek liselerinde ve bazı meslek yüksek okullarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen prosedür içinde akşam saatlerinde de çalışabilmektedirler.Özel sektörde çalışanlar ile kendi işini kuranların ise belirli bir çalışma saatleri yada sabit bir çalışma mekanları olmayıp iş aldıkları her yerde iş bitimine kadar çalışabilirler.Çalışma esnasında öğrenci, öğretmen, idareci, ve müşteriyle diyalog ve işbirliği halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim veren okullarda tesisat teknolojisi öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca her türlü inşaat, ev ve işyerlerinin ısıtma , soğutma, havalandırma , sıhhi tesisat , güneş enerjisi ve diğer alternatif enerji kaynakları ile ilgili tüm işlerde görev almaktadırlar. Özel üniversitelerin meslek yüksek okullarında öğretim görevlisi olarak görev alabilirler. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Kendi işlerini kurarak çalışma şansına da sahiptirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi; Marmara Üniversitesi (İstanbul) Teknik Eğitim Fakültesi, "Enerji Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) "Enerji Öğretmenliği" lisans programı için yeterli "Sayısal (SAY1)" puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Enerji Öğretmenliği " lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Meslek liselerinin sıhhi tesisat,sıhhi tesisat –kalorifercilikısıtma,soğutma ve iklimlendirme, Tesisat teknolojisi, Tesisat teknoloji(ısıtma ve doğalgaz), Tesisat teknolojisi(ısıtma ve sıhhi tesisat), Tesisat Teknoloji(ısıtma ve tesisat) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/kol/bölümleri mezunları yükseköğretim lisans programlarına yerleşirken ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleşmektedir.Doğalgaz ve ısıtma, Elektrik, ElektrikElektronik, Elektrikelektronik teknikerliği, Elektronik, Elektronik haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Ev Gereçleri, Oto ElektrikElektronik, Tesisat Teknolojisi önlisans bölümlerinden mezun olanlar yapılacak olan dikey geçiş sınavlarına girerek yeterli puan almaları durumunda "Enerji Öğretmenliği" lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Bölümde Okutulan Temel Dersler:
Genel Kültür Dersleri: Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.
Mesleki ve Teknik Dersler:Makine Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Bilgisayar Eğitimi,Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Statik, Okul Deneyimi, Dinamik, Mukavemet, Akışkanlık, Bilgisayar Destekli Çizim, Elektronik, Meslek Matematiği, Termodinamik, Isıtma Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, HidrolikPnömatik, Isı geçişi, Isıtma Projesi, Sıhhi Tesisat Projesi, Kazanlar ve Yakma, Yanma Tekniği, Doğalgaz Tekniği, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yönetimi, İklim teknikleri, İklimlendirme Projeleri, Endüstriyel Ölçme, Çevre Koruma, Otomatik Kontrol, Makine Kalite Kontrol, Endüstriyel Organizasyon ve Yönetimi, Soğutma Tekniği, Alter Enerji Kaynağı, Güneş Enerjisi, Hidrolik Santral, Pompalar, İş ve Güvenlik Hukuku, Rehberlik ve Öğretmenlik Uygulamaları dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedirler. (müdür, müdür yardımcısı, atölye şefi vb.) Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
EĞİTİM SÜRESİNCE Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.EĞİTİM SONRASI Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. İşyerinin büyüklüğüne, çalışılan kurumun ücret politikasına, çalışan kişinin bilgi, beceri ve yeteneklerine göre değişmekle birlikte bu oran asgari ücret ile asgari ücretin dört katı arasında değişmektedir. Enerji öğretmenlerinin özel sektördeki statüleri belli olmadığından ve projelendirme ve imza yetkileri bulunmadığından genellikle Makine Mühendisleri yada diğer mühendislerin denetimi altında tekniker seviyesinde statülendirilirler ve ücretlendirilirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
Bünyesinde Tesisat Öğretmenliği Programı bulunan Teknik Eğitim Fakülteleri.Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Enerji Öğretmeni tanıtımı sayfasından Enerji Öğretmeni Ne İş Yapar? Enerji Öğretmeni Çalışma Alanları, Enerji Öğretmeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Enerji Öğretmeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Enerji Öğretmeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Enerji Öğretmeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Enerji Öğretmeni meslek tanımı 3195 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi