Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yeminli Mali Müşavir Kimdir, Ne İş Yapar, Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin Özellikleri



Yeminli Mali Müşavir



TANIM 
Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. (Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.) 

GÖREVLER 
Meslek elemanlarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaptığı görevlerin dışında asıl işlevleri tasdik işlemlerini yapmaktır. (Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, işkolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.) Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, kayba uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlülerle birlikte ve zincirleme sorumlu olurlar. Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Bilgisayar, hesap makinesi, Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar, Çeşitli kırtasiye malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Yeminli Mali Müşavir olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneğine, Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip, Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan, Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Yeminli Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, Maliye Bakanlığı personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Yeminli Mali Müşavirler yasa gereği olarak muhasebe bürosu açamamakta ve muhasebe bürolarına ortak olamamaktadır. Kendilerine özel Yeminli Mali Müşavirlik bürosu açabilirler. Özel işletmelerde çalışabilirler. Vergi ilişkileri, ticaret, hukuk, finans ve endüstri sektöründe meydana gelen gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunların her geçen gün giderek daha karmaşık hale gelmesi meslek elemanlarına duyulan ihtiyacı artırmaktadır. 
MESLEĞE EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler, Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları, Yukarıdaki yazılı bölümlerde yüksek lisans eğitimi veren fakülteler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Yeminli Mali Müşavir olabilmek için; En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmış olmak. (Bu süre bir anlamda Yeminli Mali Müşavirlik için staj alarak düşünülebilir.) Ayrıca, 13 Haziran 1989’da çıkarılan 3568 sayılı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek kanunu uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Yapılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak. (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek kanunu uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan bölümlerde profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.) Yeminli Mali Müşavirlik sınavı konuları: 
1. İleri düzeyde Finansal Muhasebe 2. Finansal Yönetim 3.Yönetim Muhasebesi 4.Denetim ,Raporlama ve meslek hukuku 5.Revizyon 6.Vergi tekniği 7.Gelir üzerinden alınan vergiler 8.Harcama ve Servet üzerinden alınan vergiler, 9. Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı 10. Sermaye Piyasası Mevzuatı 

MESLEKTE İLERLEME 
Yeminli Mali Müşavirlik genel adı muhasebecilik olan mesleğin ilerleme açısından son basamağı olup Yeminli Mali Müşavirlerin ilerleyebilecekleri bir aşama bulunmamaktadır. 

BENZER MESLEKLER: 
Noter, Vergi kontrolörü, Hesap uzmanı, Maliye ve sigorta müfettişi, Bankacı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Yeminli Mali Müşavir adayları Serbest MuhasebeciMali Müşavir olarak çalışırken değişiklik gösterebilen oranlarda gelir elde etmektedirler. Her Yeminli Mali Müşavirin kazanç durumu ise denetimini yaptığı işyerine, işteki tecrübesine, başarısına ve iş kapasitesine göre değişebilmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Yeminli Mali Müşavir tanıtımı sayfasından Yeminli Mali Müşavir Ne İş Yapar? Yeminli Mali Müşavir Çalışma Alanları, Yeminli Mali Müşavir Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Yeminli Mali Müşavir Mezunları Ne İş Yaparlar? Yeminli Mali Müşavir Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Yeminli Mali Müşavir mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Yeminli Mali Müşavir meslek tanımı 1901 kez okunmuştur.







Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi