Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Üretim Mühendisi Kimdir, Ne İş Yapar, Üretim Mühendisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriÜretim MühendisiTANIM 
İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişidir. 

GÖREVLER 
Üretilecek bir ürünün imalatı ile ilgili üretim yöntemlerini araştırır, tasarlar, Üretimde kullanılacak malzemeleri tespit eder, üretim aşamalarını planlar, kalite kontrolünün hangi aşamada yapılacağını belirler, Üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit eder, Üretimde çalışan işgücünün tespiti, aranan nitelikler ve sayısını saptayarak insan kaynakları bölümüne bildirir, 
Üretim sürecinde işgücü, para, zaman ve malzemenin en verimli şekilde kullanılması için işletmeden bir işletmeci ya da iktisatçı ile beraber/koordineli çalışarak ekonomik analizler yapar, Günün değişen koşullarına göre ortaya çıkan tasarım ve imalat teknolojilerini izler ve yeniliklerin üretimde uygulanmasını sağlar, Üretim performansını analiz ederek, iyileştirmelerde gerekli istatistiki metodları kullanır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Çalıştığı alanla ilgili hammadde ve aletler, Büro makineleri (Bilgisayar, hesap makinesi v.b.) Her türlü yazım ve çizim aletleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Üretim mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, Planlama ve doğru karar alabilme yeteneği gelişmiş, Sayısal düşünme yeteneğine sahip, Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip, Temel bilimlere (fizik, kimya) ilgili, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İleri görüşlü, yeniliklere açık , gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışmasına yatkın, yaratıcı , zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Üretim mühendisleri büro ortamında çalışmakla birlikte, atölye ve fabrika gibi gürültülü mekanlarda da çalışırlar. Diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler. Çalışmalarını işveren ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak sürdürürler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Üretim mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler. Günümüzde rekabet şartlarının ağır olması, ürünlerin pazar ömürlerinin azalması nedeniyle yaratıcı tasarıma, kaliteye , estetiğe, yüksek teknolojiye ve düşük fiyata sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Üretim mühendisleri bu özelliklere sahip eleman olmaları nedeniyle gelecek de iş bulma olanakları daha da artacaktır. Ayrıca üretim mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara) '' Üretim Mühendisliği" programında verilmektedir.. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Üretim Mühendisliği" lisans programı için yeterli "Sayısal (SAY2)" puanı almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Üretim Mühendisliği" programını tercih etmek gerekmektedir. Makine Ön lisans programından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Üretim Mühendisi " programına dikey geçiş yapabilirler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin birinci yılında Matematik, Temel Bilim (Fizik Ve Kimya), Bilgisayar Teknolojisi Ürün Tasarımı, Üretim Mühendisliğine Giriş ve Temel Mühendislik Kavramları. ikinci yılında Mühendislik Matematiği, Termodinamik ve Isı Transferi, Mühendislik Mekaniği, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Mühendislik Malzemeleri, İmalat Yöntemleri, Elektronik Mühendisliğine Giriş, Olasılık ve İstatistik. üçüncü yılında çoğunlukla üretim yöntemlerine yönelik ve bunların üretim sistemlerinde uygulanmasına yönelik teknik ağırlıklı dersler, Üretim Teknolojisi Teorisi, Makine Elemanları, Otomasyon, Kontrol, Ölçme ve Değerlendirme, Kalite Mühendisliği, Tesis Planlama, Mühendislik Ekonomisi . dördüncü yılında ise çoğu seçmeli dersler olan ve daha çok üretimde ileri teknoloji uygulamalarına yönelik Hızlı Prototipleme, Elektronik Üretim, Mikroelektronik İşleme, COMCNC Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri, Bilgisayar Tümleşik Üretim Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Endüstriyel Ekoloji ve Sürdürülebilir Üretim gibi dersler okutulmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştiren üretim mühendisleri değişen teknolojiye daha fazla uyum sağlayabilmektedirler. Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
İşletmeler stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir. Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir. Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.Eğitim sonrasında verilen ücret özel sektörde kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir. Kamu sektöründe ise, teknik hizmetler sınıfında 8.derecenin 1.kademesinde göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı civarında ücret alırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Üretim Mühendisi tanıtımı sayfasından Üretim Mühendisi Ne İş Yapar? Üretim Mühendisi Çalışma Alanları, Üretim Mühendisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Üretim Mühendisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Üretim Mühendisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Üretim Mühendisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Üretim Mühendisi meslek tanımı 5743 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi