Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Spor Yöneticisi Kimdir, Ne İş Yapar, Spor Yöneticisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriSpor YöneticisiTANIM 
Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

GÖREVLER 
Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür.Buna göre spor yöneticisi,Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir, Çalışanların (sporcular, antrenörler gibi) amaçlarıyla, teşkilatın amaçları arasında uyum sağlar,Beden eğitimi ve spor faaliyet programlarının geliştirmesi için personelin sağlanması, denetimi ve spor tesislerinin yönetimini sağlar,Sporcu, eğitici, tesis, araçgereç ve sportif yarışma programları gibi unsurları amaçlara uygun olarak bir araya getirir,Sporu yöneten her kademedeki kişi ve kuruluşlarla, kulüplerle, federasyonlar ve okullarla, en üst düzey yöneticilerden her bir sporcuya kadar geniş kitlelerle iletişim kurar,Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapar ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alır,Sporun özelliklerini dikkate alarak, sporla ilgili kurum ve kuruluşların etkili ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri sağlar ve bu bilgiler ışığında yöntemler geliştirerek bunları uygulamaya koyar,Çağın yeniliklerini, teknolojisini ve bilgiyi yönetime uygulayarak teşkilat yapısında, personel düzeninde, kullanılan araç gereç ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle etkili bir spor ortamı oluşturur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Kanun, tüzük, yönetmelik,genelge ve talimatlar, iletişim araçları (telefon, fax),Çeşitli kırtasiye malzemeleri,Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Spora üst düzeyde yetenekli,Yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip,İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,Ekip halinde çalışmaktan hoşlanan, Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Spor yöneticileri çoğunlukla büro ortamında çalışabilecekleri gibi tesislerin kontrolü, sporcu ve diğer teknik elemanların izlenmesi amacıyla açık havada bulunmaları da gerekebilir. Birinci derece insanlarla iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Meslek eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu "Spor Yöneticiliği" bölümlerinde verilmektedir.
Bu bölüme girebilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak, ÖSS sınavında belirlenen baraj puanı almak ve üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.Özel yetenek sınavlarında kişilerin spor becerileri, yetenekleri, teknikleri, hız, çabukluk, güç, performans gibi özellikleri ölçülmektedir. Bu ölçme değerlendirme işlemleri, koşu, uzun atlama, topla oynama, gülle atma ve jimnastik hareketleri yoluyla, eleme yapılarak belirlenmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin 1. Yılında; Türkçe, Yabancı Dil, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Beden Eğitimi Bilimine Giriş, Genel Jimnastik, İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi, Sağlık Bilgisi, Yönetim Bilimine Giriş, Yaşam Boyu Spor, Ritim Eğitimi ve Dans, Atletizm ve Bireysel Sporlar gibi dersler okutulmaktadır.2. yılında; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Gelişim ve Öğrenme, Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi, Artistik Jimnastik, Atletizm, Takım Sporları, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Bilgisayar, Antreman Bilgisi, Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon ve İlk Yardım dersleri okutulmaktadır.3. yılında; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişimi, Psikomotor Gelişim, Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Oyunlar, Spor Hukuku, Bireysel Sporlar, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sporda Beceri Öğrenimi, Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor dersleri okutulmaktadır.4. yılında; Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Rekreasyon, Personel Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon, Spor Yönetimi Uygulaması, Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje dersleri okutulmaktadır.Bireysel sporlar, (yüzme, badminton, sportif ritmik jimnastik, güreş, kayak,tenis, dağcılık, masa tenisi, bisiklet) takım sporları (basketbol, hentbol, futbol, voleybol) seçmeli derslerdir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır.Spor yöneticileri, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kluplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilirler.

MESLEKTE İLERLEME 
Çalışılan işte gösterilen başarıya göre amatör klüplerden, profesyonel klüplere geçiş olabilmektedir.Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise Müdür Yardımcısı, Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı vb. unvanları alarak ilerleme mümkündür.

BENZER MESLEKLER: 
Teknik direktör, Antrenör. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler. Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, amatör veya profesyonel lig olmasına, çalışılan klübün büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Ücretler yapılan anlaşmalara bağlıdır.Bazı spor dallarında, profesyonel klüplerde başarısını ispatlamış spor yöneticileri oldukça yüksek ücretler alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Spor Yöneticisi tanıtımı sayfasından Spor Yöneticisi Ne İş Yapar? Spor Yöneticisi Çalışma Alanları, Spor Yöneticisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Spor Yöneticisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Spor Yöneticisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Spor Yöneticisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Spor Yöneticisi meslek tanımı 2723 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi