Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Çevre Mühendisi Kimdir, Ne İş Yapar, Çevre Mühendisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriÇevre MühendisiTANIM 
Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.

GÖREVLER 
Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler, Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır, İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar, Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır, Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir, Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar, Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Çevre mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Araştırmaya meraklı, Dikkatli ve titiz bir gözlemci, Gözlem verilerini bütünleştirebilen, İşbirliğine açık, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Çevre mühendisleri; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi, sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi alanlarda çalışabilirler. Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi, özel kuruluşlarda da çalışabilirler. Serbest çalışma olanağı da vardır.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin "Çevre Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli "Sayısal (SAY2)" puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl yabancı dil hazırlık programı" uygulanır. Çevre Mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Teknik Resim, Analitik Geometri, Jeoloji, Çevre Kontrolü Esasları, Çevre Ekonomisi, Yapı Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Katı Atıkların Arıtılması, Su Kalite Kontrolü, Hava Kalite Kontrolü, Çevre Modelleme, Şehircilik ve Yerleşme, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Etki Değerlendirmesi, Arıtma Tesislerinin İşletimi, Suların Arıtılması.

MESLEKTE İLERLEME 
Lisans eğitiminden sonra proje mühendisliği, su ve atık suların arıtımında özel teknolojiler, hava kirliliği, katı atık kontrolü, zararlı atıkların giderilmesi gibi alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur. Kamu sektöründe görev alanların bürokrasinin çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur. 
BENZER MESLEKLER
Peyzaj mimarlığı, kimya mühendisliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Üniversite düzeyinde yapılan eğitim sırasında kredi ve burs olanağı dışında öğrencilerin, çevre mühendisliği faaliyeti gösteren özel şirketlerde yarı zamanlı çalışarak (özellikle son sınıf öğrencilerinin) kazanç elde etmeleri mümkündür. Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri teknik hizmetler sınıfından ücret almaktadırlar. Serbest çalışma veya özel sektörde görev alma durumlarında ise kesin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Çevre Mühendisi tanıtımı sayfasından Çevre Mühendisi Ne İş Yapar? Çevre Mühendisi Çalışma Alanları, Çevre Mühendisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Çevre Mühendisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Çevre Mühendisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Çevre Mühendisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Çevre Mühendisi meslek tanımı 3336 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi