Corona virüs şüphesi varsa hangi testler yapılmalı?

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuzda yapılacak testler ile ilgili şu bilgiler bulunuyor:
“Corona virüs vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri virus PCR ile taranmalıdır. Eğer gerekli ise, diğer solunum yolu hastalık etkenleri açısından da incelenmelidir. Hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit edilse dahi koinfeksiyonların oluşabileceği dikkate alınarak 2019-nCoV olası vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri de 2019-nCoV için değerlendirilmelidir.
Nükleik asid amplifikasyon testleri
2019-nCoV sekans bilgileri yeni paylaşılmış ve PCR testleri dizayn edilmiştir. Spesifik PCR testleri kurulana kadar, laboratuvarların pan-coronavirus testi ve takiben sekans analizi ile konfirmasyon yapmaları önerilmiştir. Konfirmasyon özellikle pan-coronavirus testleri ile pozitif bulunabilecek diğer coronavirusların ekarte edilmesi açısından önemlidir. Dört insan coronavirusu (HCoV) dünyada endemik olarak seyretmektedir; HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 ve HCoV-OC43, bunlardan son ikisi betacoronavirüsdur. Ayrıca insanlarda zoonotik enfeksiyon yapan diğer iki betacoronavirüs MERS-CoV ve SARS virüsüdür.
 

Serolojik testler
Serolojik testler spesifik virüs gruplarına karşı immun yanıtın konfirmasyonu açısından faydalıdır. Serolojik testler için çift serum örneği (akut ve konvalesan faz) gereklidir. Sekanslama Sekans verisi virüsün kaynağını ve nasıl yayıldığını anlayabilmek için oldukça önemlidir. DSÖ, laboratuvarların elde ettikleri sekans verilerini ilgili platformlarda (GenBank, GISAID vb) paylaşmaları gerekliliğini bildirmiştir.”
 

Türkiye Son Koronavirüs Vaka Sayıları Nedir, Kaç Kişi Öldü?E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir Rehberi Portalı