Ölçü ve Tartı Birimleri Değişim Tablosu, Ölçü Değişim Tablosu, Uzunluk Ölçüsü Birimleri

Uzunluk Ölçüleri 
 
Metre (m) 
 
1m
 
Dekametre (Dm) 10 m
Hektametre (hm) = 10 Dm 100 m
Kilometre (Km) = 10 Hm = 100 1.000 m
Desimetre (dm) 1/10 m
Santimetre (cm) 1/100 m
Milimetre (mm) 1/1.000 m
Mikron (mu) 1/1.000.000 m
Alan Ölçüleri 
 
Metrekare (m²)  
 
1 m²
 
Dekametrekare (Dm²) = AR (a)  100 m²
Hektometrekare (hm²) = HEKTAR (ha) 10.000 m²
Kilometrekare (Km²) = 100 HEKTAR 1.000.000 m²
Desimetrekare (dm²) 1/100 m²
Santimetrekare (cm²) 1/10.000 m²
Milimetrekare (mm²) 1/1.000.000 m²
Hacim Ölçüleri 
 
Metreküp (m³) 
 
1 m³
 
Dekametre küp (Dm³) 1000 m³
Hektometre küp (hm³) 1.000.000 m³
Kilometre küp (Km³) 1.000.000.000 m³
Desimetre küp (dm³) 1/1.000 m³
Santimetre küp (cm³) 1/1.000.000 m³
Milimetre küp (mm³) 
 
1/1.000.000.000 m³
Hacim Ölçüleri (Sıvılar için) 
 
Litre (l)  
 
  1 l
 
Dekalitre (dal)    10 l
Hektolitre (hl)    100 l
Kilolitre (kl) 
 
  1.000 l
Desilitre (dl)    1/10 l
Santilitre (sl)  1/100 l
Mililitre (ml) 
 
  1/1.000 l
Ağırlık Ölçüleri  
 
Kilogram (kg) 1.000 gr
Kental (K) 100 kg
Ton 1.000 kg
Kiloton 1.000 ton
Megaton 1.000.000 ton
Gram (gr) 1/1.000 kg
Desigram (dg)  1/10 gr
Santigram (sg) 1/100 gr
 Miligram (mg)   1/1.000 gr
Eski Osmanlı Uzunluk Ölçüleri  
 
1 Merhale 45480 m
1 Fersah   5685 m
1 Eski Mil 1895 m
1 Berid   227 m
1 Kulaç 1,89 m
1 Zirai Mimari (24 parmak) 75,35 cm
1 Arşın = 8 Urup 68 cm
1 Endaze 65 cm
1 Urup
 
      8,5 cm  
 
1 Hat 0,268 cm
Diğer Uzunluk Ölçüleri ve Miller
Inch 
 
2,540 cm
 
Ayak (Foot = Kadem) 30,48 cm
Yarda (Yard) = 3 Ayak 91,44 cm
İngiliz Mili (Kara) = 5380 Ayak 1.609,3 m
İngiliz Mili (Deniz) = 6080 Ayak 1.853 m
Türk Mili 1.895 m
Fransız Mili 7.852 m
Alman Mili 7.500 m
Rus Mili 7.467 m
Yunan Mili 10.000 m
Coğrafi Mil 7.200 m
Diğer Alan Ölçüleri
1 Dönüm
 
919 m²
 
Büyük Dönüm 2,720 m²
1 Hektar 10,779 Dönüm
Cerip (Hektar) 10.000 m²
İran Fettani 183.000 m²
Mısır Fettani 4.200 m²
Mimari Arşın Kare 0,574 m²
Çarşı Arşın Kare 0,462 m²
Endaze Kare 0,422 m²
Mil Kare 2.589 km²
Acre (Eykir) 4.047 m²
Yarda Kare 0,8361 m²
Ayak Kare 9,290 dm²
Inch kare 6,452 cm²
Diğer Hacim Ölçüleri 
 
İstanbul Kilesi  37 litre
Dolu (Yarım)  18,50 litre
Sinik  9,25 litre
Yarda Küp 
 
 0,764 m³
Ayak Küp = 28,316 dm³  0,028 m³
Inch Küp  16,387 cm³
Libre Ton = 2240 libre  1016,05 kg
Libre (pavund) = 16 ons  453,60 gr
Ons (Ounce) = 1/16 Libre  28,350 gr
Grain 0,65 gr
Short Ton (Amerikan)= 2000 Libre 
 
907,180 kg
Long Ton (İngiliz) = 2240 Libre  1016,047 kg
Ons (Ounce-Sıvı)    0,030 litre
Pint (İngiliz)  0,568 litre
Pint (Amerikan)    0,473 litre
Quart (Amerikan) 0,946 litre
Gallon (İngiliz)    4,546 litre
Gallon (Amerikan) 
 
3,785 litre
Bushel (Amerikan)  35,238 litre
Bushel (İngiliz)  36,35 litre 
 
Baril 119,22 litre

 

 

Ölçü Değişim Tablosu
Uzunluk Ölçüsü Birimleri 
 
Uzunluk/ Length m km inç (in) ayak (ft) yarda kara mili deniz mili
1 metre (m.) 1 0.001 39.37 3.281 1.094 - -
1 kilometre(km.) 1000 1 39370 3281 1094 0.6214 0.5396
1 inç (in.) inch 0.0254 - 1 0.833 0.0278 - -
1 ayak (foot) ft. 0.3048 - 12 1 0.3333 - -
1 yarda (yard.) 0.9144 - 36 3 1 - -
1 kara mili (statute mile) 1609 1.609 63360 5280 1760 1 0.8684
1 deniz mili (nautical mile) 1852 1.852 72960 6080 2027 1.152 1

Alan Ölçüsü Birimleri 

 
Alan / Area a ha² km² in² ft² yard mil² acre
1 metre kare (m².) 1 0.01 - - 1550 10.76 1.196 - -
1 ar (a) 100 1 0.01 - - 1076 119.6 - 0.0247
1 hektar (ha) 10000 100 1 0.01 - - 0.0039 2.47 -
1 kilometre kare (km²) - 10000 100 1 - - - 0.3861 247.1
1 inç kare (inch square) - - - - 1 - - - -
1 ayak kare ft² (foot  square) 0.0929 - - - 144 1 0.111 - -
1 yarda kare (square yard) 0.8361 - - - 1296 9 1 - -
1 mil kare (square mile) - - 259 2.59 - - - 1 640
1 acre 4050 40.5 0.405 - - 43640 4850 0.0016 1
  
Ağırlık Ölçüsü Birimleri 

 
Ağırlık / 
Weight
kg. ton ounce libre pound stone
1 kilogram (kg.) 1 0.001 35.27 2.205 0.157
1 ton (metrik) 1000 1 35274 2204.6 157.47
1 ounce (oz.) 0.028 - 1 0.0625 0.004
1libre (lb.) (pound) 0.454 - 16 1 0.071
1 stone 6.35 0.0064 224 14 1

Hacim Ölçüsü Birimleri 
 
Hacim/
Volume
Litre
(dm³)
in³ ft³ ABD 
yard³
İng. 
ounce
ABD 
ounce
İng. 
galon
İng. 
galon
İng. 
Pint
1 litre (dm³) 1 61.02  0.035 - 33.81 35.3 0.2642 0.22 1.76
1 inç küp (in³) 0.0164 1 - - 0.5541 0.5768 - - 0.0288
1 ayak küp
(cubic foot)ft³
28.32 1728 1 0.0370 957.5 966.6 7.481 6.232 49.83
1 yarda küp 764.6 46656 27 1 25853 26909 202 168.2 1345
1 ounce (ABD) 0.02296 1.805 - - 1 1.041 - - 0.0520
1 ounce (İng.) 0.0284 1.734 - - 0.9607 1 - - 0.05
1 galon (ABD) 3.785 231 0.1337 - 128 133.2 1 0.8327 6.662
1 galon (İng.) 4.546  277.4 0.1603 - 153.7 160 1.201 1 8
1 pint (İng.) 0.5682 34.68 0.02 - 1921 20 0.1501 0.125 1


 
LGS Yüzdelik Dilimine Göre Okul Bulma ve Tercih Yardımcısı Robotu
Bağlantılar

» Eğitim Rehberi
» Üniversitelerin Bölümleri ve Taban Puanları Rehberi
» ÖSYM Sınav Başvuru Merkezleri
» Açıköğretim Büroları Adresleri, İllere Göre AÖF Büroları
» MEB Belirli Gün Ve Haftalar Çizelgesi
» MEB Eğitim Tatil Takvimi
» MEB Sınav Tarihleri
» ÖSYM Sınav Takvimi
» YKS Rehberi
» YKS Geri Sayım Sayacı
» LGS Geri Sayım Sayacı
» LGS Rehberi, Liselere Giriş Sınavı Saat Kaçta Yapılacak
» Sınavla Öğrenci Alan Liseler Rehberi
» Sınavla Öğrenci Alan Liselerin Taban ve Tavan Yüzdelik Dilimleri Rehberi
» Liselere Yerleştirme Nasıl Yapılacak
» KPSS Sınav Tarihleri Ne Zaman?
» E-Karne Not Sorgulama
» YGS Sınavı Sonuçları
» LYS Sınavı Sonuçları
» ALES Sınavı Soruları ve Sonuçları
» KPSS Sınavı Sonuçları
» DGS Sınavı Sonuçları
» YDS Sınavı Sonuçları
» TUS Sınavı Sonuçları
» ALS Sınavı Sonuçları
» Ehliyet Sınavı Sonuçları
» MEB Sınav Sonuçları
» AÖF Sınav Sonuçları
» Tüm Sınav Sonuçları
» MEB Siteleri
» Uzaktan Eğitim Kaynakları
» Eğitim Dergileri
» Üniversiteler
» Direksiyon Sınavı Sonuçları
» Ehliyet Sınavı Soruları İndir (Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavı Soruları)
» Çıkmış KPSS Soruları İndir
» Meslekler Rehberi, Meslekleri Tanıyalım
» Deyimler
» Atasözleri
» AÖF Başvuru Büroları Adresleri
» 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Neler Getiriyor, Okula başlama yaşı kaç oldu?, 4+4+4 Eğitim Sistemi Özellikleri
» Ölçü ve Tartı Birimleri Değişim Tablosu
» Özel Temel Liseler

» Özel Öğrenci Yurtları Adres ve Telefon Numaraları

» Öğretmenevleri Listesi RehberiE-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir Rehberi Portalı