Son Dakika Depremler
Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Sağlık Yöneticisi Kimdir, Ne İş Yapar, Sağlık Yöneticisi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriSağlık YöneticisiTANIM 
Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir. 

GÖREVLER 
Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır, Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar, Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar, Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar, idari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. sivil savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür, Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir, Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir, Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Bilgisayar, Hesap makinesi, Kağıt, kalem vb. büro malzemeleri, Kanun, tüzük ve yönetmelikler. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin; Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip, Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili, Başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, İleri görüşlü, yeniliklere açık, Büro işlerinden hoşlanan, Dikkatli, sorumlu, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulunda verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Sağlık Yönetimi Programında mesleğin eğitimini görmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlıklı (EA2) puan almak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, MuhasebeMaliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, HukukHukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, EkonomiMakro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar. 
Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.

MESLEKTE İLERLEME 
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır. Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Eğitim süresince her hangi bir kazanç yoktur. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumundan "Öğrenim Kredisi" ve "Harç Kredisi" alabilirler. Sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde çalışan, yeni mezun elemanlar, asgari ücretin 2 katı kadar aylık ücret almaktadır. Yönetici pozisyonuna gelindiğinde yani Hastane Müdürü olunduğunda ise asgari ücretin en az 3 katı kadar aylık ücret alınmaktadır. Özel hastanelerde bu ücret asgari ücretin 7-8 katına kadar çıkmaktadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sağlık Yöneticisi tanıtımı sayfasından Sağlık Yöneticisi Ne İş Yapar? Sağlık Yöneticisi Çalışma Alanları, Sağlık Yöneticisi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Sağlık Yöneticisi Mezunları Ne İş Yaparlar? Sağlık Yöneticisi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Sağlık Yöneticisi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Sağlık Yöneticisi meslek tanımı 5233 kez okunmuştur.Döviz ve Altın Fiyatları, Güncel Döviz ve Altın Piyasası


E-sehir.com © 2004 - 2023, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi