Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Muhasebe Grubu Öğretmeni Kimdir, Ne İş Yapar, Muhasebe Grubu Öğretmeni Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriMuhasebe Grubu ÖğretmeniTANIM 
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER 
Muhasebe ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Muhasebe ve finansman öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır. 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, ders kitapları, yardımcı kitaplar meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar. 
Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Muhasebe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, matematiğe ve sosyal bilimlere ilgili, Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Muhasebe grubu öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda muhasebe grubu branşında çalışmaktadırlar. İşletme Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Ticaret Matematiği gibi derslere girerler. Özel kuruluşların muhasebe servislerinde çalışan meslek elemanları da vardır. Özel dershanelerde çalışabilirler. Kendi işyerlerini ( muhasebe büroları) açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Mesleğin eğitimi,Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi "Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği" bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA-1)" puanı almak gerekmektedir. Ayrıca yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının; İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Muhasebe Bölümü ile Maliye Bölümlerini bitirenlerden "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı"nı veya "Pedagojik Formasyon Programı"nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi, Türk Vergi Sistemi, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Uygulamaları, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar. 
BURS, ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU
Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında, teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitimöğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 
Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER
Muhasebe ve finansman uzmanı..

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Muhasebe Grubu Öğretmeni tanıtımı sayfasından Muhasebe Grubu Öğretmeni Ne İş Yapar? Muhasebe Grubu Öğretmeni Çalışma Alanları, Muhasebe Grubu Öğretmeni Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Muhasebe Grubu Öğretmeni Mezunları Ne İş Yaparlar? Muhasebe Grubu Öğretmeni Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Muhasebe Grubu Öğretmeni mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Muhasebe Grubu Öğretmeni meslek tanımı 3744 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi