Meslekler Rehberi A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Matematikçi Kimdir, Ne İş Yapar, Matematikçi Nasıl Olunur, Meslek Tanıtımı ve Mesleğin ÖzellikleriMatematikçiTANIM 
Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.

GÖREVLER 
Cebir, geometri, sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar, Olasılık, hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar, Bilimsel araştırmalar, mühendislik projeleri, askeri planlama, elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda matematiksel ilke ve teknikleri uygular, Araştırma, geliştirme, üretim, lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve tekniklerini uygular, İşletme idaresi, uzay bilimi, atom enerjisi, elektrik ve elektronik gibi alanlarda matematik yöntemlerini uygular, Bilgisayar sistemlerini inceleyerek işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 
Bilgisayar ve bilgisayar programları, Hesap makinesi, Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 
Matematikçi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,
Soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık, meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 
Matematikçiler bürolarda çalışırlar ve görev yaparken birinci derecede verilerle uğraşırlar. Çalışma alanı geniş bir meslek olduğu için çalışılan işyerlerinin özelliğine göre üniversitede bilim adamlarıyla (fizikçi, istatistikçi), meslektaşlarıyla, öğrencilerle, kamu işyerlerinde yöneticilerle, bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicileri, bilgisayar programcıları ve operatörleriyle, araştırma konusuyla ilgili meslek sahipleriyle (mühendis, ekonomist, hukukçu, sağlıkçı) iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 
Bankalarda, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı araştırma merkezlerinde, teknik bürolarda, çeşitli kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri-Devlet İstatistik Enstitüsü-Devlet Demir Yolları-Türkiye Kömür İşletmeleri-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Karayolları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi) çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. 
Matematik günlük yaşantı ve bir çok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik, Tıp, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Ekonomi, Demografi, Pazarlama, Uzay ve daha bir çok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artacaktır.
Meslek elemanları, "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını" veya "Pedagojik Formasyon Programını" bitirmeleri durumunda ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Üniversitelerin fen-edebiyat veya fen fakültelerinin "Matematik" bölümünde mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli "Sayısal (SAY-2)" puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde (ODTÜ, Boğaziçi) matematik bölümü lisans programından başka, diğer bölümlerin başarılı öğrencileri için Matematik Çift Anadal Programı (MÇAP) uygulanmaktadır. Bu uygulamada öğrenciler matematik bölümünce belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan MÇAP programını tamamlayıp, hem kendi diplomalarını hem de matematik lisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim boyunca; Analiz, Analitik Geometri, Fizik, Soyut Matematik, Cebir, Diferansiyel Denklemler, Soyut Cebir, Sayılar Teorisi, Nümerik Analiz, Reel Analiz ve Kompleks Fonksiyonlar gibi dersler okutulur.

MESLEKTE İLERLEME 
Yüksek lisans ve doktora yapanlar üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler. Çeşitli kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, gösterdikleri başarıya göre yöneticilik düzeyine yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER
Matematik mühendisliği, istatistikçi, fizikçi, matematik öğretmenliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 
Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Bazı üniversitelerin (Bilkent ve Koç Üniversitesi) Matematik (burslu) Bölümünü kazanan öğrencilere burs verilmektedir.
Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerinin özelliğine göre değişmektedir. Matematikçilere teknik hizmet sınıfının faydalandığı maaş ve tazminatlar verilir.
Özel işyerlerinde ise ücret başarı ve tecrübeye göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 
İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Matematikçi tanıtımı sayfasından Matematikçi Ne İş Yapar? Matematikçi Çalışma Alanları, Matematikçi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Matematikçi Mezunları Ne İş Yaparlar? Matematikçi Kazanç Durumu ve İş Olanakları gibi temel olarak Matematikçi mesleği hakkında merak ettiğiniz sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Matematikçi meslek tanımı 8080 kez okunmuştur.E-sehir.com © 2004 - 2024, Türkiye Şehir ve Bilgi Rehberi